Спеціальності

Код галузі знань Галузь знань Код спеціаль­ності Спеціальність ступеня «Бакалавр» Спеціальність ступеня «Магістр» Спеціальність ступеня «Доктор філософії»

Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ)

02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
освітня програма:
 • Інформаційна справа та соціальні комунікації
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка Економіка
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Психологія
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування
освітня програма:
 • Діджитал-облік та консалтинг
Облік і оподаткування Облік і оподаткування
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент Менеджмент
28 Управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг Маркетинг Маркетинг
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво та торгівля Підприємництво та торгівля
24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа
24 Сфера обслуговування 242 Туризм і рекреація
освітня програма:
 • Цифрові інновації в туризмі

Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії (ФПТ)

14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
освітні програми:
 • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • Енергетичний менеджмент та енергоефективність
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
16 Хімічна інженерія та біоінженерія 163 Біомедична інженерія
освітня програма:
 • Біоінформатика та реабілітаційна інженерія
Біомедична інженерія Біомедична інженерія
17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації 172 Електронні комунікації та радіотехніка Електронні комунікації та радіотехніка
17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
освітні програми:
 • Комп’ютеризовані системи управління та прикладне програмування
 • Комп’ютерно-інтегровані системи автоматики та робототехніки
Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації 175 Інформаційно-вимірювальні технології
освітня програма:
 • Мехатроніка та інтелектуальні інформаційні системи
Інформаційно-вимірювальні технології Інформаційно-вимірювальні технології
17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації 176 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка

Факультет комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії (ФІС)

12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія
12 Інформаційні технології 124 Системний аналіз
освітня програма:
 • Інтелектуальний аналіз даних
Системний аналіз
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека та захист інформації Кібербезпека та захист інформації
12 Інформаційні технології 126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології

Факультет інженерії машин, споруд та технологій (ФМТ)

13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
освітня програма:
 • Інжиніринг технологій машинобудування та зварювання
Прикладна механіка Прикладна механіка
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології Харчові технології Харчові технології
19 Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія
20 Аграрні науки та продовольство 208 Агроінженерія
27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт
27 Транспорт 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
13 квітня 2023 року