Перелік платних послуг,
що надаються в університеті.

За додатковою інформацією про порядок надання та оплати додаткових освітніх послуг звертайтеся за телефонами відповідних структурних підрозділів.

Назва платної послуги Вартість

Відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню

1. Навчання одного слухача підготовчого відділення дисципліна: українська мова і література. Загальна кількість годин підготовки — 136. 1400 грн.
2. Навчання одного слухача підготовчого відділення дисципліна: математика. Загальна кількість годин підготовки — 136. 1400 грн.
3. Навчання одного слухача підготовчого відділення дисципліна: англійська мова. Загальна кількість годин підготовки — 120. 1300 грн.
4. Навчання одного слухача підготовчого відділення дисципліна: фізика. Загальна кількість годин підготовки — 120. 1300 грн.

Центр іноземних мов

1. Проведення консультацій та сертифікації з польської мови (для осіб, які займають посади, що вимагають освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», магістр») 2400 грн.
2. Вивчення іноземної мови (участь в програмах академічної мобільності та практики за кордоном) Уточнюйте вартість у
Центр іноземних мов
(залежить від кількості осіб у групі)
3. Вивчення іноземної мови (підготовка до здачі ЄВІ)

Центр перепідготовки та післядипломної освіти

1. Друга вища освіта :
1.1. 075 Маркетинг 28080 грн.
1.2. 073 Менеджмент 28080 грн
1.3. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 28080 грн
1.4. 053 Психологія 28080 грн
1.5. 141 Електроенергетика та електромеханіка 26100 грн.
1.6. 133 Галузеве машинобудування 25500 грн.
1.7. 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 26100 грн.
1.8. 192 Будівництво і цивільна інженерія 30000 грн.
1.9. 121 Інженерія програмного забезпечення 33960 грн.
1.10. 122 Комп’ютерні науки 33960 грн.
1.11. 123 Комп’ютерна інженерія 33960 грн.
1.12. 125 Кібербезпекаа 30960 грн.
1.13. 126 Інформаційні системи та технології 33960 грн.
1.14. 131 Прикладна механіка 25500 грн.
1.15. 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 26100 грн.
1.16. 163 Біомедична інженерія 26100 грн.
1.17. 181 Харчові технології 26100 грн.
1.18. 274 Автомобільний транспорт 30000 грн.
1.19. 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 30000 грн.
1.20. 072 Банківська справа і страхування 28080 грн.
1.21. 071 Облік і оподаткування 28080 грн.
1.22. 241 Готельно-ресторанна справа 28080 грн.
1.23. 281 Публічне управління та адміністрування 28080 грн.
2. Здобуття освітнього рівня бакалавр за іншою спеціальністю паралельно з основною спеціальністю:
2.1. 073 Менеджмент 45658,7 грн.
2.2. 071 Облік і оподаткування 45658,7 грн.
2.3. 072 Фінанси, банківська справа та страхування 45658,7 грн.
2.4. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 46468,7 грн.
2.5. 281 Публічне управління та адміністрування 45658,7 ;грн.
2.6. 053 Психологія 46738,8 грн.
2.7. 122 Комп’ютерні науки 50085,0 грн.
2.8. 123 Комп’ютерна інженерія 50085,0 грн.
2.9. 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 43362,0 грн.
2.10. 131 Прикладна механіка 37895,0 грн.
2.11. 121 Інженерія програмного забезпечення 52160,0 грн.
2.12. 163 Біомедична інженерія 44700,3 грн.
2.13. 274 Автомобільний транспорт 44520,0 грн.
2.14. 192 Будівництво та цивільна інженерія 44520,0 грн.
3. Курси підвищення кваліфікації:
3.1. Бази даних та Data sciences Уточнюйте вартість у
Центр перепідготовки та післядипломної освіти
(залежить від кількості осіб у групі)
3.2. Комп’ютерна графіка
3.3. Науково-прикладні аспекти розвитку сучасного комп’ютингу
3.4. Наукові основи аналізу та синтезу програмно-обчислювальних систем
3.5. Сучасні технології аналізу та синтезу комп’ютерних систем
3.6. Комп’ютерні технології в організації освітнього процесу та дистанційного навчання
3.7. Комп’ютерні технології проведення відеоконференцій для дистанційного навчання та управління
3.8. Наукові основи та програмно-апаратні засоби запровадження технологій електронного навчання в освітній процес
3.9. Зварювання та споріднені процеси і технології
3.10. Прогнозування та оцінка залишкового терміну експлуатації технічних систем
3.11. Діагностика автомобілів
3.12. Взаємодія видів транспорту
3.13. Кошторисна справа у будівництві
3.14. Інжиніринг харчових виробництв
3.15. Технології харчових виробництв у фаховій первищій освіті
3.16. Комп’ютерні технології проєктування електронних вузлів приладів
3.17. Інформаційне забезпечення аналізу медичних даних
3.18. Інноваційні технології в реабілітаційній інженерії
3.19. Інформаційно-телекомунікаційні мережі
3.20. Електроенергетика та електромеханіка
3.21. Психологія і педагогіка освітнього процесу: фасилітативний підхід
3.22. Основи психологічної реабілітації
3.23. Дитяча психологія: діагностика, розвиток, корекція
3.24. Протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти
3.25. Планування та моделювання бізнес-процесів
3.26. 1С: Бухгалтерія
3.27. Бухгалтерський та податковий облік суб’єктів малого підприємництва
3.28. Менеджмент та адміністрування освітньої діяльності
3.29. Управління проєктами модернізації освіти в умовах застосування європейського досвіду
3.30. Управління освітніми змінами в умовах самоменеджменту
3.31. Лідерство та прийняття управлінських рішень в освітній сфері
3.32. Грантовий менеджмент в освітній сфері
3.33. Організація освітнього процесу в сучасному закладі вищої та фахової передвищої освіти
3.34. Стандартизація і сертифікація продукції, робіт і послуг сфери обслуговування

Центр інформаційних технологій, вартість

1. CCNA — сертифікований фахівець по роботі з мережами:
1.1. CCNA — сертифікований фахівець по роботі з мережами (для студентів), 210 год.(вартість навчання 1 слухача) 9500 грн.
1.2. CCNA — сертифікований фахівець по роботі з мережами (для фізичних осіб) 210 год. (вартість навчання 1 слухача) 11700 грн.
2. CCNA — сертифікований фахівець по роботі з мережами (іноземні громадяни) 540 год. (вартість навчання 1 слухача) 2000 дол. США
(Оплата проводиться у гривнях за курсом НБУ на день платежу)
3. CCNA — сертифікований фахівець по роботі з мережами (для юридичних осіб) 210 год. (вартість навчання 1 слухача) 12000 грн.

Відділ аспірантури, докторантури і атестації наукових кадрів

1. Навчання в аспірантурі денна форма 116000 грн.
2. Навчання в аспірантурі заочна форма 104000 грн.
3. Плата за оформлення та видачу посвідчення про складання кандидатських іспитів (за одне посвідчення) 50 грн.

Фізичне виховання та спорт

1. Надання у тимчасове користування ігрового залу (за 1 годину) 650 грн.
2. Надання у тимчасове користування басейну для студентів денної форми навчання, працівників ТНТУ та їх дітей, слухачів підготовчого відділення (за 45 хв.) 110 грн.
3. Надання у тимчасове користування басейну для сторонніх осіб та їх дітей (за 45 хв.) 120 грн.

Студентське містечко

гуртожиток № 1
1. Проживання студентів денної форми навчання, студентів інших навчальних закладів (за місяць) 800 грн.
2. Проживання студентів заочної форми навчання та абітурієнтів за добу (за 1 добу)* 26 грн.
3. Вартість додаткових послуг для студентів заочної форми навчання та абітурієнтів за добу (за 1 добу)* 8 грн.
4. Проживання інших осіб (за 1 добу)* 85 грн.
5. Проживання іноземних студентів денної форми навчання, іноземних студентів інших навчальних закладів за місяць:
- одне ліжко-місце 1125 грн.
- 1 студ. в двохмісній кімнаті 2250 грн.
- 1 студ. в трьохмісній кімнаті 3375 грн.
6. Проживання іноземних слухачів підготовчого відділення, слухачів ЦІТ за місяць:
- одне ліжко-місце 1552 грн.
7. Проживання іноземних абітурієнтів за добу (за 1 добу)* 37 грн.
*При подобовому проживанні додатково оплачується вартість прання білизни (57,00 грн. з ПДВ за комплект) з розрахунку 1 комплект
гуртожиток № 2
1. Проживання студентів денної форми навчання, студентів інших навчальних закладів (за місяць) 800 грн.
2. Проживання студентів заочної форми навчання та абітурієнтів (за 1 добу)* 26 грн.
3. Вартість додаткових послуг для студентів заочної форми навчання та абітурієнтів (за 1 добу)* 8 грн.
4. Проживання інших осіб (за 1 добу)* 85 грн.
*При подобовому проживанні додатково оплачується вартість прання білизни (57,00 грн. з ПДВ за комплект) з розрахунку 1 комплект
гуртожиток № 3
1. Проживання студентів денної форми навчання, студентів інших навчальних закладів (за місяць) 800 грн.
2. Проживання студентів заочної форми навчання та абітурієнтів (за 1 добу)* 26 грн.
3. Вартість додаткових послуг для студентів заочної форми навчання та абітурієнтів (за 1 добу)* 8 грн.
4. Проживання інших осіб (за 1 добу)* 72 грн.
5. Проживання іноземних студентів денної форми навчання, іноземних студентів інших навчальних закладів (за місяць):
- одне ліжко-місце 1120 грн.
- 1 особа в трьохмісній кімнаті 3360 грн.
6. Проживання іноземних абітурієнтів (за 1 добу)* 37 грн.
*При подобовому проживанні додатково оплачується вартість прання білизни (57,00 грн. з ПДВ за комплект) з розрахунку 1 комплект

Редакційно-видавничий відділ

1. Редагування текстів (літературне) 368,00 грн.
2. Коректура 249,00 грн.
3. Верстка 263,00 грн.
4. Зшивання твердою палітуркою 80,00 грн.

Надання приміщень у тимчасове користування

1. Актовий зал (650 місць), за 1 год. (вул. Білогірська, 50) 440 грн.
2. Конференц-зал (100 місць), за 1 год. (вул. Білогірська, 50) 400 грн.
3. Читальний зал бібліотеки (160 місць), за 1 год. (вул. Руська, 56) 480 грн.
4. Навчальні лабораторії навчального корпусу №2, (вул.Руська,56) за 1 год. 400 грн.
5. Гімнастичний зал для гри у настільний теніс (пінг-понг)за 1 год. на одну особу (вул. Білогірська, 50) 36 грн.
6. Аудиторія №134 спорткомплексу «Політехнік» (вул.Білогірська,50) за 1 год. 120 грн.

Навчальний відділ

1. Вартість оформлення дубліката диплома для випускників попередніх років 270 грн.
2. Вартість оформлення дубліката додатку до диплома для випускників попередніх років 610 грн.
3. Вартість оформлення довідки про навчання в університеті для випускників попередніх років 155 грн.
4. Вартість оформлення розгорнутої довідки про період та результати навчання в університеті для випускників попередніх років 400 грн.
5. Вартість оформлення навчального плану спеціальності, складеного англійською мовою для студентів та випускників 180 грн.
6. Вартість оформлення дубліката академічної довідки для випускників попередніх років 525 грн.
7. Вартість оформлення дубліката студентського квитка 230 грн.
8. Вартість оформлення дубліката залікової книжки 205 грн.

Центр міжнародної освіти

1. Курси слухачів підготовчого відділення з числа іноземців та осіб без громадянства 1100 дол. США
(Оплата проводиться у гривнях за курсом НБУ на день платежу)

Відділ міжнародного співробітництва

1. Вартість оформлення документа, що підтверджує факт навчання в університеті студента з числа іноземних громадян для пред’явлення до офіційних установ з метою отримання візи у зв’язку із виїздом за кордон 145 грн.
2. Консультаційні освітні послуг студентам Університету з пошуку індивідуальних міжнародних освітніх програм Уточнюйте вартість у
Відділ міжнародного співробітництва (вартість розраховується індивідуально)
3. Підготовка пакету документів для міжнародних програм
4. Організаційні послуги студентам, які беруть участь у індивідуальних міжнародних програмах
5. Переклад дипломів, сертифікатів, довідок з іноземної мови
6. Послуги з перекладу, в тому числі переклад дипломів, сертифікатів, довідок з іноземної мови, крім випадків, коли такі послуги надаються особі, яка працює або навчається в Університеті і направлена на навчання, стажування або роботу за кордон за бюджетні кошти
7. Завірення перекладу документу, який направляється за кордон
17 березня 2023 року