Банківські реквізити

Банківські реквізити для оплати за навчання:

Одержувач: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;
Код: 05408102
Банк: ДКСУ в м.Київ;
МФО: 820172
Pax.: UA40 820172 03132 51 0032 0100 8829
Призначення платежу: Навчання
9 січня 2020 року