Робота з молоддю та зв'язки з громадськістю

Начальник відділу у справах молоді та зв'язків з громадськістю — Гарматюк Оксана Олегівна
Адреса: м.Тернопіль, вул. Руська, 56, к.207
Телефон внутрішній: 1207 (із зовнішніх телефонів через комутатор 51-97-00, тоді в тональному режимі набрати внутрішній номер)
E-mail: vinfotntu@gmail.com

З метою виховання національно свідомої генерації молодої технічної інтелігенції, формування в неї естетичних навичок, прищеплення любові до мистецтва, розвитку індивідуальних здібностей і талантів 10 жовтня 1995 року був створений виховний відділ для роботи з студентськими та громадськими організаціями університету. Відділ включає в себе заступників деканів з виховної роботи усіх факультетів, наставників груп, представників органів студентського самоврядування, ряд громадських організацій та клубів. Створені структури забезпечують комплексне вирішення виховного процесу. Відділ упроваджує в життя положення і вимоги розробленої ним Концепції виховного процесу, здійснює і контролює виконання програми виховних заходів та дійств, співпрацює з громадськими організаціями «Просвіта», «Пласт», «Вертеп», «Студентське братство», а також зі завідувачами кафедр та працівниками бібліотеки.

Звичними для студентів стали тематичні вечори, бесіди, конференції, диспути, круглі столи, вечорниці, дискотеки, репрезентації, зустрічі з видатними митцями, громадсько-політичними діячами, представниками правоохоронних органів. Відділ веде пропаганду здорового способу життя, забезпечує єдність політичного, культурологічного, національно-патріотичного, правового і морального виховання.

Започатковано нові методи інформування, діє інформаційний блок, працюють гуртки художньої самодіяльності, налагоджено роботу зі закладами культури міста й обласним управлінням у справах молоді та сім'ї.

Процес виховання органічно поєднаний з процесом навчання, надбаннями національної і світової культури. На базі університету вперше в Україні розробляється комплексна система національно-патріотичного виховання в умовах багатоступеневої форми навчання, яка включає механізми гуманізації підготовки фахівців від робітника до магістра, та пропонує теоретичні основи виховного процесу із врахуванням вікових, психологічних та індивідуальних особливостей.

1 вересня 2022 року