Шановні вступники в магістратуру в 2024 році!

Вступникам у магістратуру Тернопільського національного університету імені Івана Пулюя відповідно до Порядку прийому та Правил прийому потрібно скласти наступні випробування:

  • Єдиний вступний іспит (ЄВІ) для вступу на усі спеціальності освітнього ступеня «магістр». ЄВІ містить завдання двох блоків з іноземної мови та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК). Сертифікати ЄВІ дійсні за 2023 та 2024 рік
  • Єдине фахове вступне випробування ЄФВВ — для вступу на спеціальності галузей 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування.

Реєстрація на ЄВІ ТА ЄФВВ
проходить з 07.05.2024 р. по 29.05.2024 р.

Випускники ТНТУ 2024 року реєструються у відповідальних за реєстрацію на випускових кафедрах. Випускники інших років та інших навчальних закладів реєструються в приймальній комісії ТНТУ.

м. Тернопіль, вул. Руська, 56, 1-107
(0352) 51-97-27; 068 66 51 980
prcom.tntu@gmail.com

Для реєстрації необхідно заповнити заяву-анкету (PDF, 223.5 KiB)

У випадку дистанційної реєстрації, заява-анкета обов`язково підписується кваліфікованим електронним підписом (КЕП) та з копіями документів надсилається на prcom.tntu@gmail.com

До заяви додаються скановані або фотокопії:

  • документа, що посвідчує особу;
  • документа, що підтверджує інформацію про РНКОПП (за наявності)або копія документа, що підтверджує причину невнесення до анкети інформації про РНКОПП;
  • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти);
  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);
  • фотокартка для документів.

Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційні магістри мають указати населений пункт в Україні або за кордоном, у якому бажають пройти ЄФВВ та/або ЄВІ, назву іноземної мови, із якої бажають скласти ЄВІ та назву(-и) ЄФВВ.

Вступник, який обрав спеціальність «051 «Економіка» має складати предметний тест з економіки та міжнародної економіки.

Той, хто планує вступати на спеціальність 053 «Психологія» може обрати предметний тест з психології та соціології або предметний тест з педагогіки та психології.

Тест з обліку та фінансів має вибрати з переліку та пройти той, хто планує вступати на спеціальності цього спрямування (071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»).

Тест з управління та адміністрування потрібен буде для вступу на спеціальності 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» і 076 «Підприємництво та торгівля».

Для магістерських програм галузі 12 «Інформаційні технології» потрібно скласти предметний тест з інформаційних технологій.

Для вступу на магістерські програми 24 «Сфера обслуговування», 281 «Публічне управління та адміністрування», вступник може вибрати будь-який тест із переліку предметних тестів ЄФВВ — за власним бажанням.

Якщо вступник планує подати документи для вступу на кілька різних магістерських програм, то йому потрібно буде вибрати з переліку відповідні предметні тести, необхідні для вступу на кожну з них. Проте варто пам’ятати, що для охочих проходити ЄФВВ діятиме правило: не можна вибирати більше двох предметних тестів ЄФВВ.