До відома членів вченої ради!

Чергове засідання вченої ради університету відбудеться, у вівторок, 21 травня 2024 року.

Початок засідання — 15.00. Місце проведення — зал засідань вченої ради (ауд.79).

Порядок денний:

 1. Балотування щодо присвоєння вченого звання доцента:
  • ГАБРУСЄВІЙ Наталії Валеріївні – Ph.D, ст.викладачу кафедри інформаційної діяльності та соціальних наук;
  • ПОТІСІ Оксані Богданівні – к.і.н., ст.викладачу кафедри інформаційної діяльності та соціальних наук.
  Доповідач: вчений секретар Галина КРАМАР.
 2. Про академічну мобільність студентів і викладачів університету.
  Доповідач: проректор з міжнародного співробітництва Тетяна ВІТЕНЬКО.
 3. Роль студентського самоврядування у системі внутрішнього забезпечення якості.
  Доповідачі: начальник відділу забезпечення якості освіти Любомир МАТІЙЧУК, голова студради університету Степан ДАРМОРІС.
 4. Про рейтинги університету в 2024 році та шляхи їх підвищення.
  Доповідачі: начальник відділу забезпечення якості освіти Любомир МАТІЙЧУК, начальник відділу бенчмаркінгу і вебменеджменту Андрій ПАЛАМАР.
 5. Про затвердження Положення про Центр іноземних мов Тернопільського національного технічного університету іменті Івана Пулюя.
  Доповідач: завідувач кафедри української та іноземних мов Жанна БАБ’ЯК.
 6. Затвердження рекомендацій НТР і НМР.
  Доповідач: вчений секретар Галина КРАМАР.