Всеукраїнська науково-технічна конференція
«Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки
і приладобудування»

5 - 6 червня 2013 року на базі факультету контрольно-вимірювальних та радіокомп’ютерних систем Тернопільського національного технічного університету ім.І.Пулюя відбулася Всеукраїнська науково-технічна конференція «Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування».

Відкрив конференцію та привітав учасників і гостей ректор університету проф. Ясній П.В.

Під час засідання з пленарними доповідями виступили:

  • Олег Юрченко - Высокочастотные транзисторные преобразователи на основе резонансных инверторов напряжения для установок индукционного нагрева.
  • Роман Ткачук , Богдан Яворський - Компʼютерні та інформаційні технології для медичного застосування.
  • Михайло Паламар – Розвиток архітектури та технології функціонування систем керування антенними станціями зв’язку з низькоорбітальними супутниками.

Робота конференції здійснювалась у секціях:

  1. Радіоелектронні біотехнічні апарати і системи
  2. Інформаційні технології в приладобудуванні
  3. Супутникові та наземні системи телекомунікацій
  4. Електроживлення радіоелектронної апаратури
  5. Математичні методи, моделі та інформаційні технології

Участь в конференції взяли відомі вчені та науковці з Києва, Харкова, Львова: професор, д.т.н., провідний науковий співробітник, лауреат Державної премії СРСР в галузі науки і техніки Юрченко Микола Миколайович (Інститут електродинаміки НАНУ); професор, д.т.н., завідувач відділу транзисторних перетворювачів Юрченко Олег Миколайович (Інститут електродинаміки НАНУ); професор, д.т.н., професор кафедри теоретичної електротехніки, лауреат Державної премії СРСР в галузі науки і техніки Сенько Віталій Іванович (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»); професор, д.т.н., декан радіотехнічного факультету, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Рибін Олександр Іванович (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»); професор, д.т.н., директор Інституту іоносфери НАНУ і МОН України, завідувач кафедри радіоелектроніки Харківського технічного інституту Домнін Ігор Феліксович (Національний технічний університет "Харківський технічний інститут"); доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри Програмного забезпечення Драґан Ярослав Петрович (Національний університет "Львівська політехніка").