ІV Міжнародна науково-практична конференція
молодих учених та студентів
«Актуальні задачі сучасних технологій»

25 - 26 листопада 2015 року в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій».

В роботі конференції прийняли участь близько 700 наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів з більш ніж 40 навчальних закладів України та закордону. На конференцію було подано 317 тез доповідей.

Відкрив конференцію проректор з наукової роботи д.т.н. професор Р.М. Рогатинський, також привітав учасників конференції начальник науково-дослідної частини к.т.н. доц. В.О. Дзюра.

З пленарними доповідями виступили:

 • Є.Б. Ярема «Дослідження напружено-деформованого стану пластини з еліптичним отвором та двома рівними між собою співвісними тріщинами»
 • П.М. Фірсов «Прочность и деформативность акриловых модифицированных композиций»
 • А.А. Ткачук «Комбіноване зміцнювально-викінчувальне оброблення, як засіб підвищення зносостійності спряжених поверхонь маложорстких деталей»
 • К.Ю. Шошина «Прикладной эконометрический анализ эффективности внедрения корпоративных информационных систем на предприятиях»
 • В.М. Клендій «Результати експериментальних досліджень з визначення деформаційних характеристик шарнірно-секційного робочого органу»

Робота конференції проходила за напрямами:

 • фізико-технічні основи розвитку нових технологій;
 • нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій;
 • сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні;
 • комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку;
 • електротехніка та енергозбереження;
 • фундаментальні проблеми харчових біо- та нанотехнологій;
 • економічні та соціальні аспекти нових технологій.

Всі матеріали конференції розміщені в електронному Збірнику тез доповідей 2015.