Всеукраїнська олімпіада Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Шановні учні, вчителі і батьки!

Запрошуємо майбутніх вступників взяти участь у Всеукраїнській олімпіаді Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. В олімпіаді можуть брати участь особи, які отримали повну загальну середню освіту або є учнями випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів, або мають право на отримання документа про повну загальну середню освіту в 2016/2017 навчальному році і бажають вступити до Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Університет організовує олімпіади з математики і біології для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти у такі терміни:

  • перший тур (дистанційний) — з 01 до 19 березня 2017 року. Його учасники надсилають не пізніше 19 березня 2017 року розв’язки завдань для перевірки у паперовому вигляді на адресу оргкомітету (46001, м.Тернопіль, вул. Руська, 56, з позначкою «Олімпіада») або в електронному (сканованому) вигляді на ел. пошту olimpiada@tntu.edu.ua. Дата відправлення листа визначається за штемпелем на конверті або датою відправлення ел. листа. Тих, хто набрав під час першого туру 75 % балів і більше, запрошують до участі у другому турі);
  • другий тур (очний) — 09 квітня 2017 року в приміщенні читальної зали науково–технічної бібліотеки (корпус № 2, каб. 58), математика — початок о 10.00; біологія — початок о 14.00. Тривалість олімпіади три години.

Прохання до учасників олімпіади зареєструватись на сайті олімпіади або надіслати оргкомітету разом із виконаним завданням першого туру заповнену анкету на паперовому носії (або скановану).

Оргкомітет після проведення дистанційного туру оприлюднює на сайті університету розв’язки завдань, що були запропоновані, повідомляє загальноосвітні навчальні заклади, учасники яких пройшли до другого туру.

Спеціальності, на які можуть бути зараховані додаткові бали з математики: 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 151 Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології, 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 172 Телекомунікації та радіотехніка, 192 Будівництво та цивільна інженерія, 274 Автомобільний транспорт, 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) .

Спеціальності, на які можуть бути зараховані додаткові бали з біології: 163 Біомедична інженерія, 181 Харчові технології.

Переможцям олімпіади будуть нараховані додаткові бали (від 2 до 20) до предмету сертифіката ЗНО.

Допуском до участі в другому (очному) турі олімпіади є документ із фотографією, який засвідчує особу учасника.

Завдання першого туру (дистанційного) Всеукраїнської олімпіади Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя з математики (PDF, 375.4 KiB) і біології (PDF, 68.4 KiB) .

Оргкомітет Всеукраїнської олімпіади Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя