Сторінки книги об’єднали видатних учених з академічних та університетських кіл

Науковці ТНТУ — лауреати державної премії України в галузі науки і техніки увійшли до ювілейної книги Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки «Державна премія. Погляд на п'ятдесятирічну історію». Видання об’єднало видатних учених з академічних та університетських кіл, які представляють наукові напрями або закладають нові вектори розвитку науки.

  • Петро Ясній, ректор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, д.т.н., професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, як лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки відзначений у ювілейному виданні Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки «Державна премія. Погляд на п'ятдесятирічну історію» за цикл наукових праць «Теорія і методи розрахунку напруженого стану та міцності твердих деформівних тіл з концентраторами напружень».
  • Михайло Петрик, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, як лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки відзначений у ювілейному виданні Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки «Державна премія. Погляд на п'ятдесятирічну історію» за роботу «Новітні методи математичного моделювання складних процесів та систем на основі високопродуктивних обчислень».
  • Петро Стухляк, д.т.н., професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, як лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки відзначений у ювілейному виданні Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки «Державна премія. Погляд на п'ятдесятирічну історію» за роботу «Створення полімерних матеріалів та конструкцій з них під дією фізичних полів».
  • Вітаємо колег з високою оцінкою їх наукової діяльності! Пишаємося! Цінуємо!