Науковці ТНТУ беруть участь у Конкурсі проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1057 від 14.08.2020 р. «Про оголошення конкурсного відбору у 2020 році проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених» на ІІ етап конкурсного відбору подаються наступні проєкти:

  1. Прогнозування функціональних і конструкційних властивостей сплавів з пам’яттю форми методами машинного навчання
    Керівник: Ясній Олег Петрович – д.т.н., проф., професор кафедри математичних методів в інженерії.
  2. Обґрунтування параметрів пневматичних захоплювальних пристроїв промислових роботів та методів маніпулювання гнучкими об’єктами.
    Керівник: Михайлишин Роман Ігорович – к.т.н., доц., доцент кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв.
  3. Дослідження багаторівневих самоорганізованих систем на основі методів фізичної мезомеханіки та нейронних мереж
    Керівник: Бойко Ігор Володимирович – к.ф.-м.н., доцент кафедри програмної інженерії.