Акредитовано освітні програми

15 грудня 2020 року на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти ухвалено рішення про акредитацію освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Вітаємо гарантів ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Мариненко Наталію Юріївну, ОПП «Телекомунікації та радіотехніка» Хвостівського Миколу Орестовича, ОПП «Готельно-ресторанна справа» Малюту Людмилу Ярославівну та колективи кафедр, що відповідають за підготовку здобувачів вищої освіти за цими освітніми програмами.

Наш університет — це команда фахівців, які роблять значний внесок у розвиток нашого навчального закладу. Дякуємо за командну роботу, якісну підготовку акредитаційних матеріалів, особистий вклад у розвиток освітніх програм — завдяки спільним зусиллям ми рухаємось у майбутнє!