До відома членів вченої ради!

22 грудня 2020 року відбудеться чергове засідання вченої ради. Початок засідання — 10.00.

Засідання відбудеться в онлайн форматі в середовищі ATutor.

Порядок денний:

1.Балотування щодо присвоєння вченого звання:

1.1. Професора:

 • д.е.н., доц., професору кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг Малюті Людмилі Ярославівні;
 • 1.2. Доцента:

 • к.т.н., доценту кафедри електричної інженерії Беляковій Ірині Володимирівні;
 • к.ф.-м.н., доценту кафедри програмної інженерії Бойку Ігорю Володимировичу;
 • к.т.н., доценту кафедри харчової біотехнології і хімії Вічко Олені Іванівні;
 • к.т.н., доценту кафедри радіотехнічних систем Дедів Ірині Юріївні;
 • к.т.н., доценту кафедри автомобілів Клендію Володимиру Миколайовичу;
 • к.т.н. доценту кафедри комп‘ютерних систем та мереж Луцик Надії Степанівні;
 • к.е.н., доценту кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг Федишин Ірині Богданівні.
 • Доповідач: вчений секретар Крамар Г.М.

  2. Балотування щодо обрання на посади:

  2.1. Завідувача кафедри:

 • психології к.психол.н., доц. Вишньовського Василя Володимировича;
 • інжинірингу машинобудівних технологій к.т.н., доц. Окіпного Ігоря Богдановича;
 • бухгалтерського обліку і аудиту д.е.н., проф. Павликівської Ольги Іванівни;
 • автоматизації технологічних процесів і виробництв к.т.н., доц. Савківа Володимира Богдановича;
 • управління інноваційною діяльністю та сферою послуг д.е.н. Шерстюка Романа Петровича;
 • будівельної механіки доктора філософії, доц. Яснія Володимира Петровича.
 • 2.2. Професора кафедри:

 • управління інноваційною діяльністю і сферою послуг д.е.н., проф.. Андрушківа Богдана Миколайовича;
 • комп’ютерних наук д.т.н. Литвиненка Ярослава Володимировича;
 • інжинірингу машинобудівних технологій д.т.н., проф. Підгурського Миколи Івановича;
 • автомобілів д.т.н., проф. Рогатинського Романа Михайловича.
 • Доповідач: вчений секретар Крамар Г.М.

  3. Про роботу Центру інформаційних технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
  Доповідач: директор Центру інформаційних технологій Марценко С.В.

  4. Про стан і перспективи виконання науково-дослідних робіт, міжнародних проєктів та надання наукових послуг факультетами університету.
  Доповідачі: проректор з наукової роботи Марущак П.О., проректор з міжнародної діяльності Вітенько Т.М., декани факультетів Баран І.О., Лещук Р.Я., Ціх Г.В., Яськів В.І.

  5. Підсумки господарської діяльності університету за 2020 рік та затвердження плану робіт на 2021 рік.
  Доповідач: проректор з адміністративно-господарської роботи Клепчик В.М.

  6. Затвердження Правил прийому до Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
  Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії Кобельник В.Р.

  7. Затвердження рекомендацій НТР і НМР.
  Доповідач: вчений секретар Крамар Г.М.