Велика Хартія Університетів — нові шанси та нові виклики

11 травня відбулася надзвичайно важлива подія у житті Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, від імені нашого навчального закладу ректор професор Петро Ясній підписав Велику Хартію Університетів MCU2020.

Magna Charta Universitatum, декларація та затвердження основних принципів, на яких повинна базуватися місія університетів, була прийнята та підписана в 1988 році з нагоди 900-ї річниці Болонського університету. Її першим принципом є незалежність: дослідження та викладання повинні бути інтелектуально та морально незалежними від усіх політичних впливів та економічних інтересів. Другий – викладання та дослідження є нероздільними, а студенти прагнуть збагатити розум знаннями та їх кращим пізнанням. Третій принцип визначав університет як місце для вільних досліджень та дебатів, що відрізняється відкритістю до діалогу та відмовою від нетерпимості.

Хартія — це документ, який закріплює основні цінності, права та обов'язки університету як ключового інституту суспільства, діяльність якого присвячена визначенню й поширенню найважливіших принципів і знань, наданню суспільству інтелектуальних орієнтирів.

Підписання Хартії нашим університетом підтверджує належність до академічної спільноти, яка долає політичні та соціальні бар’єри і формує вектори інтеграції в суспільство, що надає усім громадянам необхідні права і свободи у сфері культури, науки та освіти.

Велику Хартію підписали 904 Університети з 88 країн світу. Ми вельми вдячні за запрошення і вважаємо за честь долучитися до співдружності провідних закладів вищої освіти.