Міжнародна науково-технічна конференція
«Якість води: біомедичні, технологічні, агропромислові і екологічні аспекти»

20 - 21 травня в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя відбулася I Міжнародна науково-технічна конференція «Якість води: біомедичні, технологічні, агропромислові і екологічні аспекти», організована кафедрою харчової біотехнології і хімії.

Організаторами конференції виступили: Міністерство освіти і науки України; Тернопільський національним медичний університет ім. І.Я.Горбачевського (Україна); Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва (Україна); Інститут молекулярного водню (США); Вармінсько-Мазурським університет (Польща); Японська асоціація медичних і біологічних досліджень молекулярного водню (Японія); Словацький сільськогосподарський університет (Словакія); Білоцерківський національний аграрний університетом (Україна); Поліський національний університет (Україна).

Конференцію було відкрито вітальними словами проректора з наукової роботи, професора Марущака Павла Орестовича та завідувача кафедри харчової біотехнології і хімії, д.б.н., професора Покотила Олега Степановича, які відзначили користь таких заходів і необхідність їх частішого проведення для обміну думками та новою цікавою інформацією.

Пленарне засідання відкрив д.б.н. Мокієнко Андрій Вікторович з доповіддю про актуальні проблеми якості води і окреслив найближчі перспективи, які варто впроваджувати як у законодавчу базу щодо регламентації показників якості води, так і в практичну площину використання. Експерт із дослідження якості води Driker Yu виступив з багатоваріантним аналізом даних якості води, її безпечності і наголосив на існуванні карти якості води в Україні по регіонах. Професор Покотило Олег Степанович розповів про нові можливості води, яка насичена молекулярним воднем, розкрив механізми терапевтичного впливу водневої води, її профілактичну роль для попередження розвитку різних патологічних станів і показав перспективу застосування.

Професор Коваленко Олена Олександрівна із своєю аспіранткою Коханською Ангеліною Василівною ознайомили присутніх з отриманням і властивостями нових матеріалів з рослинних відходів для оброблення води. Заслужений лікар України Половинко Ніна Феліксівна розповіла про ефекти і значення води моршинської в системі лікувальних процедур у санаторіях Моршина. Мага Іван Михайлович ознайомив з розробкою методики хроматографічного визначення 2,4,5-трихлорофенолу з використання мазодеривації.

Д.б.н. Андрусишина Ірина Миколаївна розкрила екологічні проблеми сучасного водокористування, а саме про зростаючу небезпеку забруднення води пластиком. Д.фарм.н., доцент, Гудзь Наталія Іванівна та аспірантка Філіпська Анна висвітлили вимоги до води для гемодіалізу. Професор, д.вет.н. Гриневич Наталія Євгеніївна ознайомила з ефективним використання водних ресурсів в аквафермах за замкнутого водопостачання.

Доцент, д.б.н. Кривцова Марина Валеріївна та її аспірантка Савенко Маріанна Вікторівна представили результати дослідження шляхів міграції антибіотикорезистентних мікроорганізмів у системі людина (ротова порожнина) – водні екосистеми.

Вихованець Борис Олександрович та Опря Сергій акцентували на значенні окисно-відновного показника, як важливого критерія «живої» води і охарактеризували окремі власні розробки, що забезпечують цей показник.

Доцент, к.б.н. Хоменчук Володимир Олександрович розповів про використання гематологічних показників риб для оцінки забруднення води іонами Fe3+ .

Наступного дня пленарне засідання пройшло за обговореннями та прийняттям резолюції по основних напрямках роботи конференції.

Дякуємо всім учасникам конференції за конструктивний науковий діалог та плідні дискусії. Бажаємо нових наукових звершень та сподіваємось на подальший розвиток та плідну співпрацю!