Чергове засідання вченої ради розпочалося з вручення грамот, відзнак, дипломів

19 жовтня відбулося чергове засідання вченої ради університету. На цьому засіданні ряд працівників університету отримали нагороди, дипломи докторів і кандидатів наук, атестати професорів і доцентів.

Ректор університету Петро Ясній вручив грамоти Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом»:

  • Кульчицькому Зіновію Йосиповичу, ст.викл. кафедри фізичного виховання і спорту;
  • Онисько Галині Ярославівні, директору бібліотеки;
  • Петрик Оксані Юліанівні, ст. викл. кафедри комп’ютерних систем та мереж;
  • Пульці Чеславу Вікторовичу, д.т.н., проф., професору кафедри інжинірингу машинобудівних технологій;
  • Тимошик Наталії Степанівні, к.е.н., доц., доценту кафедри економіки та фінансів.

Президент академії соціального управління д.е.н., проф. Андрушків Б.М. вручив ректору університету чл.-кореспонденту НАНУ, д.т.н., професору Яснію Петру Володимировичу відзнаку «За заслуги в розвитку освіти, науки та економіки».

Дипломи доктора наук вручено Бабію Андрію Васильовичу, д.т.н, , доц., завідувачу кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин; Яснію Володимиру Петровичу, д.т.н., доц., завідувачу кафедри будівельної механіки.

Дипломи кандидатів наук вручено Дацишин Катерині Євгенівні, к.т.н., ст. викл. кафедри харчової біотехнології і хімії; Жаровському Руслану Олеговичу, к.т.н., ст. викл. кафедри комп'ютерних систем та мереж; Стадник Наталії Богданівні, к.т.н., ст.викл. кафедри компютерних систем та мереж; Сенчишину Віктору Степановичу, к.т.н., доценту кафедри інжинірингу машинобудівних технологій; Підгурському Івану Миколайовичу, к.т.н., доценту кафедри будівельної механіки.

Атестат професора отримав Фалович Володимир Андрійович, д.е.н., завідувач кафедри промислового маркетингу; атестати доцентів — Гарматій Наталія Михайлівна, к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики; Дмитроца Леся Павлівна, к.т.н., доц. кафедри комп’ютерних наук; Довбуш Тарас Анатолійович, к.т.н., доц. кафедри технічної механіки і сільськогосподарських машин; Кобельник Володимир Романович, к.т.н., завідувач кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин; Кравець Олег Ігорович, к.т.н., доц. кафедри обладнання харчових технологій; Ратинський Вадим Віталійович, к.е.н., ст.викл. кафедри бухгалтерського обліку та аудиту; Щигельська Галина Остапівна, к.і.н., доц. кафедри українознавства і філософії.

На попередньому засіданні вченої ради вручено атестат професора Литвиненку Ярославу Володимировичу, д.т.н., професору кафедри комп’ютерних наук; атестат доцента — Ковалю Ігорю Володимировичу, к.т.н., доценту кафедри будівельної механіки; Цуприк Галині Богданівні, к.т.н., доценту кафедри програмної інженерії.

Щиро вітаємо наших колег з високим визнанням їх наукових і трудових заслуг, бажаємо міцного здоров’я, творчої наснаги, натхнення до праці, реалізації усіх наукових планів!

На засіданні обговорили результати набору студентів у 2021 році та завдання щодо забезпечення набору у 2022 році і виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в університеті; затвердили Концепцію освітньої діяльності з підготовки фахівців на початковому (короткому циклі) рівні вищої освіти та відповідні освітні програми; нову редакцію Положення про порядок надання платних послуг у сфері освітньої діяльності в університеті й структурних підрозділах та зміни до ряду інших положень; рекомендації науково-технічної та науково-методичної рад; рекомендували до погодження Конференцією трудового колективу університету нову редакцію Статуту Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.