ТНТУ вперше увійшов у щорічний міжнародний рейтинг закладів вищої освіти QS EECA University Rankings-2022

Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя вперше увійшов у регіональну частину одного з трьох найавторитетніших світових рейтингів «QS University Rankings: Еmerging Europe and Central Asia (EECA) 2022» (рейтинг університетів країн Європи, що розвиваються та Центральної Азії).

QS World University Rankings (вперше опубліковано 2014 р.) — це глобальне дослідження та рейтинг найкращих вищих навчальних закладів світового значення за показником їхніх досягнень у галузі освіти і науки. Рейтинг розраховується за методикою британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS).

Основна мета рейтингу QS World University Rankings — допомога студентам щодо вибору провідних університетів у всьому світі. QS EECA University Rankings — це частина рейтингу, яка оцінює роботу закладів вищої освіти Східної Європи та Центральної Азії. Цього року в рейтинг увійшло 450 вишів, з них — 41 університет з України.

У 2022 році Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя увійшов до 300 найкращих університетів у рейтингу QS EECA University Rankings 2022.

Найвищими у рейтингу університету є показники cпіввідношення кількості науково-педагогічних працівників і студентів (60 балів зі 100) та кількості працівників із науковим ступенем (43,6 зі 100), середніми показниками є індекс частки іноземних студентів (16,6 зі 100) та впливу університету в Інтернеті — місце в рейтингу Webometrics (16 зі 100).

Рейтинг формується відповідно до 10 індикаторів у чотирьох областях:

 • дослідження;
 • викладання;
 • працевлаштування;
 • інтернаціоналізація.

Індикатори рейтингу QS EECA:

 1. Академічна репутація (30%).
 2. Репутація серед роботодавців (20%).
 3. Співвідношення кількості науково-педагогічних працівників і студентів (10%).
 4. Кількість публікацій на одного співробітника (10%).
 5. Міжнародні наукові зв’язки (10%).
 6. Вплив університету в Інтернеті (5%).
 7. Частка співробітників з науковим ступенем (5%).
 8. Кількість цитувань на одну статтю (5%).
 9. Частка іноземних співробітників (2,5%).
 10. Частка іноземних студентів (2,5%).

Кожен з цих індикаторів має різну вагу для розрахунку загального балу університету, його позиції у рейтингу. 8 показників ґрунтуються на об’єктивних кількісних даних, 2 — на глобальних опитуваннях вчених та працедавців.

Академічна репутація (30%). Розраховується за допомогою глобального опитування в науково-освітньому середовищі. Спеціалісти вказують університети, які якісно відзначаються у сфері наукової та викладацької діяльності. Респонденти, які беруть участь в опитуванні, не можуть голосувати за свій університет. Аналіз даних використовує різні регіональні коефіцієнти з метою згладжування відмінностей між країнами.

Репутація серед роботодавців (20%). Розраховується за допомогою опитування. Працедавці визначають університети з кращими, найбільш конкурентоспроможними випускниками. Аналіз даних використовує різні регіональні коефіцієнти з метою згладжування відмінностей між країнами.

Співвідношення кількості науково-педагогічних працівників і студентів (10%). Цей індикатор показує успіх університету у забезпеченні високих стандартів науково-освітньої підтримки як для студентів, які навчаються невеликими групами, так для індивідуального навчання.

Кількість публікацій на одного співробітника (10%). Розраховується на базі даних Scopus та демонструє рівень продуктивності досліджень, залежно від кількості статей, опублікованих в середньому одним співробітником. Коригування індексу відбувається відносно мови публікації, групи наук, кількості авторів, продуктивності країни у певній галузі знань та ін.

Міжнародні наукові зв’язки (10%). Оцінюється міжнародна відкритість дослідницької діяльності університетів, їхньої взаємодії з іншими університетами у різних країнах.

Вплив університету в Інтернеті (5%). Розраховується на базі рейтингу Webometrics задля виявлення рівня присутності університету в Інтернеті, що є одним із аспектів прагнення університету до міжнародного спілкування та взаємодії.

Частка співробітників з науковим ступенем (5%). До уваги береться кількість співробітників із ступенем PhD або його еквівалентом. Оскільки саме цей параметр є основною перевагою провідних університетів, розрахунок частки науково-педагогічних працівників такого рівня є важливим елементом формування рейтингу.

Кількість цитувань на одну статтю (5%). Розраховується на базі даних Scopus задля оцінювання рівня впливу наукових досліджень університету. До уваги береться кількість статей, цитованих іншими дослідниками у всьому світі.

Частка іноземних співробітників (2,5%). Розраховується як відношення кількості іноземних співробітників до загальної кількості співробітників університету. У розрахунку враховуються іноземні співробітники, які пропрацювали в університеті не менше трьох місяців за аналізований рік.

Частка іноземних студентів (2,5%). Розраховується як відношення кількості іноземних студентів до загальної кількості студентів в університеті. Мета останніх двох показників — оцінка ступеня успішності університету в залученні вчених і студентів з інших країн.