Матеріали Міжнародної наукової конференції ITTAP-2021 проіндексовано у міжнародній науково-метричній базі SCOPUS

16 - 18 листопада 2021 року в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя відбулася I-ша Міжнародна наукова конференція «Інформаційні технології: Теоретичні та прикладні проблеми» (Information Technologies: Theoretical and Applied Problems, ITTAP-2021 ) під головуванням д.т.н., проф. Лупенка Сергія Анатолійовича та д.т.н., проф. Литвиненка Ярослава Володимировича.

23 грудня матеріали міжнародної наукової конференції ITTAP-2021 проіндексовано у міжнародній науково-метричній базі SCOPUS, а ще раніше — у відкритій базі dblp.org/, яка містить матеріали наукових праць з галузі інформатики.

Конференцію проведено за підтримки факультету комп'ютерно-інформаційних систем та програмної інженерії. Її матеріали присвячено вирішенню теоретичних та практичних (технічних) проблем пов'язаних з розробкою інтелектуалізованих інформаційних технологій, моделюванню сигналів та систем, а також із застосуванням інформаційних технологій в медицині.

Проведення цього наукового форуму створило можливість обміну новими ідеями, налагодження ділової та дослідницької співпраці між науковцями та промисловцями, розвитку контактів з закордонними партнерами.

Позитивний досвід, набутий організаторами, створює передумови щорічного проведення міжнародної конференції у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.