Представники ТНТУ взяли участь у Всеукраїнському форумі з питань енергоефективності

24 грудня 2021 року в Національному університеті «Львівська політехніка», м. Львів відбувся Всеукраїнський форум високого рівня «Освіта і Наука у сфері енергоефективності. Енергоефективність у закладах освіти і науки» при підтримці Міністерства освіти і науки України, Міністерства енергетики України, Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, Львівської обласної ради, Львівської міської ради, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (ефективне державне врядування, енергоефективність і клімат, сталий економічний розвиток) та The United Nations Development Programme (UNDP).

На форумі високого рівня представники державних інституцій та закладів вищої освіти обговорили питання підготовки фахівців у сфері енергоефективності, ефективні шляхи і джерела фінансування енергоефективної модернізації закладів освіти та науки.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет поінформував щодо пріоритетних кроків до 2026 року для досягнення енергетичної незалежності, зокрема:

  • створення Офісів підтримки реалізації проєктів;
  • проведення енергетичних аудитів і сертифікацію об’єктів нерухомого майна ЗВО, а також термомодернізацію будівель;
  • сприяння розвитку використання відновлюваних джерел енергії, альтернативних видів палива та збільшення кількості будівель із близьким до нульового рівнем споживання енергії;
  • створення та затвердження Порядку проведення моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів і води;
  • оновлення освітніх програм за світовими стандартами;
  • підготовки фахівців із енергоефективності, а також внесення змін до обсягів державного замовлення;
  • запровадження у ЗВО системи енергетичного менеджменту;
  • запровадження рейтингових оцінок діяльності ЗВО в сфері енергоефективності;
  • організації конкурсів серед ЗВО та забезпечення реалізації демопроєктів «Зелений університет майбутнього», що передбачатиме створення енергоефективних будівель.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя представляли в.о. ректора Микола Митник, проректор з економіки та розвитку Роман Шерстюк, ст. викл. кафедри радіотехнічних систем, директор Наукового парку Григорій Химич.

У процесі роботи форуму відбулись перемовини з керівником Держенергоефективності Валерієм Безусом, керівником проекту GIZ «Просування енергоефективності та імплементації директиви ЄС про енергоефективність в Україні» Імою Хреновою-Шинкіною.

Довідково. 29 грудня 2021 року на засіданні Уряду схвалено Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року. Водночас затверджено 3-річний план заходів з його реалізації у 2021-2023 роках. Мета — встановити національну ціль з енергоефективності та заходи для її досягнення відповідно до європейських підходів Директиви 2012/27/ЄС «Про енергоефективність».