Про хід освітнього процесу, участь у міжнародних програмах, відзнаки: підсумки березневого засідання вченої ради

21 березня 2023 року відбулось чергове засідання вченої ради університету.

На початку засідання заступник голови вченої ради Олег Ляшук вручив Премію ім.І.Пулюя кращому винахіднику Тернопільської області у 2022 році к.т.н., доценту кафедри харчової біотехнології та хімії Галині Карпик. Атестати доцентів вручено к.наук із соціальних комунікацій, доценту кафедри української та іноземних мов Галині Мацюк, к.т.н., доценту кафедри комп’ютерних наук Вячеславу Никитюку та к.пед.н., доценту кафедри української та іноземних мов Наталії Щур.

Рішенням вченої ради присвоєно вчене звання професора завідувачу кафедри технічної механіки і сільськогосподарських машин д.т.н., доц. Андрію Бабію, вчене звання доцента — доценту кафедри комп’ютерних систем і мереж к.т.н. Андрію Паламару. Щиро вітаємо науковців університету і бажаємо подальших успіхів!

Про реалізацію Стратегії соціально-економічного і фінансово-господарського розвитку університету доповідав проректор з економіки та розвитку Роман Шерстюк. Він доповів про досягнення університету у складних умовах воєнного часу — продовжуються поточні ремонти приміщень, вирішено питання харчування студентів та викладачів, з метою залучення коштів розроблено і подано на конкурс ряд інфраструктурних проєктів, виконуються завдання, що мають постійний характер. На жаль, за відсутності фінансування на капітальні витрати деякі цілі неможливо реалізувати.

Проректор з науково-педагогічної роботи Степан Дячук проаналізував хід освітнього процесу у локальних центрах університету, наголосивши на суттєвому прогресі у сертифікації електронних навчальних курсів та широкому використанні студентами можливостей дистанційного навчання. Він доповів про особливості цьогорічної вступної кампанії і зазначив, що про них потрібно проінформувати випускників 2023-го і попередніх років за допомогою усіх доступних засобів комунікації.

Як зазначила проректор з міжнародного співробітництва Тетяна Вітенько, академічна мобільність студентів університету є важливим аспектом освітнього процесу, що відкриває перед студентами нові перспективи в оволодінні фахом, ознайомленні з методикою викладання та матеріально-технічною базою провідних європейських університетів, набутті професійних навичок під час проходження практик на сучасних іноземних підприємствах. У попередньому році понад 40 студентів взяли участь в реалізації прогарами академічної мобільності Erasmus+, заняттях Літньої школи програмування, за програмами подвійних дипломів, практиках та мовних школах. Тетяна Миколаївна відзначила проблемні моменти в реалізації академічної мобільності — неможливість виїзду за кордон чоловікам, недостатній рівень володіння іноземною мовою претендентів, певна пасивність учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану.

За пропозицією голови атестаційної комісії вченої ради Євгенії Яворської за результатами освітньої та наукової діяльності ряд науково-педагогічних працівників представлено до нагородження відомчими та державними нагородами.

На засіданні затверджено Положення про наукову школу «Методи прогнозування і підвищення утримувальної здатності та довговічності елементів конструкцій» під керівництвом д.т.н., проф. Павла Марущака, Положення про порядок визнання та зарахування результатів формального навчання у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя та Положення про рейтинг студентів при поселенні у гуртожитки Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Крім того, затверджено навчальні плани та освітньо-професійні програми підготовки здобувачів вищої освіти за двома спеціальностями і рекомендації науково-технічної ради.