В університеті відбулась Міжнародна науково-технічна конференція, започаткована професором П.В. Яснієм

18 - 20 жовтня на базі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя відбулась VII Міжнародна науково-технічна конференція «Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування». Дана конференція має досить давню історію, була започаткована у 2009 р. член-кореспондентом НАН України, професором П.В. Яснієм.

В цьому році співорганізаторами конференції виступили Європейське товариство структурної цілісності (ESIS), Українське товариство з механіки руйнування, Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України та Інститут проблем мiцностi iменi Г.С.Писаренка НАН України.

Конференція проходила у змішаному форматі, проте більшість презентацій доповідалася онлайн у середовиші Google Meet. На конференції було виголошено понад 100 доповідей науковцями з Іспанії, Франції, Німеччини, Польщі, Словаччини, Індонезії, Угорщини, України. Доповіді стосувалися деградації матеріалів і конструкцій, підвищення залишкової довговічності об’єктів тривалої експлуатації, нанесення нових покриттів та відновлення функціонального призначення деталей та вузлів цивільної та військової техніки.

Онлайн презентація завідувача кафедри Інженерії Матеріалів, проф. Jesus Toribio, Університет Саламанки, Іспанія
Доповідь Alfiy Alfatarizqi, кафедра Корабельної архітектури, Університет Діпонегоро, Індонезія
Доповідь проф. Tadeusz Łagoda, кафедра Механіки, Опольська Політехніка, Польща
Доповідь Bernadett Spisák, Національний університет Мішкольца

Після рецензування матеріали конференції будуть опубліковані в журналі Procedia Structural Integrity, який індексується у Scopus та INSPEC.