Підписано меморандум про співробітництво з науковцями Донецького державного університету внутрішніх справ

В результаті зустрічі Голови Ради молодих вчених та спеціалістів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Романа Золотого та Голови Наукового товариства студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених ДонДУВС Ольги Габорець було підписано меморандум про співпрацю.

Сторони погодилися розвивати співпрацю у таких напрямках:

  • здійснення дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності щодо розроблення науково-методичних засад цифровізації університетської освіти та інформаційно-аналітичного супроводу використання цифрових освітніх ресурсів;
  • розвиток цифрового освітнього середовища університету;
  • активізація та удосконалення навчальної діяльності та поліпшення умов надання освітніх послуг, ефективного розвитку молодих науковців;
  • запровадження та реалізація спільних проєктів.

Представники ТНТУ та ДонДУВС домовилися про проведення спільних конференцій та семінарів, обмін науковою літературою, спільну участь в академічній мобільності здобувачів вищої освіти, проведенні відкритих лекцій, семінарів, симпозіумів, навчальних поїздок, консультацій тощо.

Взаємодія двох ЗВО сприятиме поширенню вітчизняного інноваційного досвіду використання цифрових, інформаційно-комунікаційних технологій та нових розробок в освіті та науці.