Проректор Павло Марущак долучився до роботи міжнародної науково-практичної конференції в Ужгородському національному університеті

26 - 29 жовтня на базі Ужгородського національного університету відбулась І міжнародна науково-практична конференція проректорів з наукової роботи закладів вищої освіти України за підтримки Видавничого дому «Гельветика», Центру українсько-європейського наукового співробітництва, де обговорено шляхи прискорення євроінтеграції української науки. В конференції взяли участь понад 50 проректорів з наукової роботи з усіх областей України.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя представляв Павло МАРУЩАК, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи.

Під час роботи конференції учасниками конференції погоджено та підписано лист Прем’єр-міністра України щодо вдосконалення Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою КМУ №44 від 12.01.2022.

Значну увагу під час пленарних засідань було приділено питанням підвищення ефективності аспірантури, забезпечення академічної доброчесності, зокрема перспективним аспектам перевірки автентичності наукових праць з використанням методів штучного інтелекту. Обговорено технічні та правові аспекти такого підходу. Рекомендації проректорів з наукової роботи спрямовані на захист національних інтересів України в сфері освіти і наукової діяльності і дозволять запобігти стагнації у сфері підготовки PhD.

Наприкінці конференції організаторами — генеральним директором ВД «Гельветика», кандидатом економічних наук Олегом ГОЛОВКОМ, директором Центру міжнародного українсько-європейського наукового співробітництва, доктором юридичних наук, професором Михайлом ВІХЛЯЄВИМ, проректором з наукової роботи ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктором медичних наук, професором Іваном МИРОНЮКОМ висловлено думку, що міжнародну науково-практичну конференцію проректорів з наукової роботи закладів вищої освіти України слід зробити щорічною.

Всі учасники конференції отримали сертифікати.