Вручення нагород та важливі обговорення: відбулося чергове засідання вченої ради університету

На засіданні вченої ради 21 листопада 2023 року вручено диплом Почесного професора університету професору кафедри будівельної механіки Людмилі БОДРОВІЙ. Цієї нагороди Людмила Гордіївна удостоєна за вагомий внесок у розвиток освіти і науки України, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність. Вручаючи почесну нагороду, ректор Микола МИТНИК відзначив, що він, як і багато присутніх в залі, були учнями Людмили Гордіївни, її наукові здобутки є прикладом для нинішніх молодих науковців. У своїй промові Людмила Гордіївна БОДРОВА подякувала керівництву університету, членам вченої ради за високу оцінку її заслуг, за той мікроклімат, який дозволяє науково-педагогічним працівникам вдосконалювати свій професіоналізм, займатися творчою працею на благо університету і України.

Ректор Микола МИТНИК і президент Академії соціального управління Богдан АНДРУШКІВ вручили Диплом академіка Академії соціального управління директору ТОВ «Консалтингова компанія «Профіцентр» Ользі ГЕВКО. Ольга Борисівна активно співпрацює з університетом як член ради роботодавців кафедри менеджменту та адміністрування, голова екзаменаційної комісії із захисту кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів.

На засіданні присвоєно вчене звання доцента к.т.н., доцентам кафедри приладів і контрольно-вимірювальних систем Тарасу ДУБИНЯКУ і Михайлу СТРЕМБІЦЬКОМУ, к.т.н., декану факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії Віталію КАРТАШОВУ, к.т.н., ст. викладачу кафедри радіотехнічних систем Лілії ХВОСТІВСЬКІЙ.

Щиро вітаємо усіх нагороджених! Бажаємо наснаги для подальших трудових звершень!

Про рейтинги університету в 2023 році та шляхи їх підвищення доповідали начальник відділу забезпечення якості освіти Любомир МАТІЙЧУК і начальник відділу бенчмаркінгу і вебменеджменту Андрій ПАЛАМАР. Доповідачі відзначили велику роботу, яку проводять науково-педагогічні працівники, керівники структурних підрозділів для досягнення високих показників у всеукраїнських та світових рейтингах. Детально проаналізовано позиції університету у майже десяти рейтингах, які засвідчують щорічний поступ. Наголошено на необхідності виконання Плану заходів для забезпечення зростання вебо- і наукометричних показників університету в рейтингах на 2023-2026 рр., постійній актуалізації профілів НПП в базах Scopus, Web of Science, Google Scholar, ORSID, Mendeley тощо. Позиціювання університету в Україні та світі, зростання іміджу університету — справа кожного працівника університету.

Проректор з міжнародного співробітництва Тетяна ВІТЕНЬКО доповіла про результати міжнародної діяльності університету в 2023 році та основні напрями і завдання на 2024 рік. Не зважаючи на труднощі, пов’язані з реалізацією завдань у цій сфері, в університеті є значні досягнення — за кількістю реалізованих академічних мобільностей студентами і викладачами ми вийшли на рівень 2019 року, в т.ч. понад 30 НПП стажувались за кордоном понад місяць; виконуються міжнародні освітні та наукові проєкти, результати яких впроваджуються в освітній процес; укладено угоди з новими міжнародними партнерами; успішно працює Центр іноземних мов; Центр міжнародної освіти у таких складних умовах продовжує набір іноземних студентів. Тетяна Миколаївна наголосила, що проводиться робота щодо залучення ширшого кола науково-педагогічних працівників до написання міжнародних проєктів; інформаційна діяльність щодо участі студентів у міжнародних обмінах та практиках. Все це також спрямоване на підвищення іміджу університету на міжнародній арені.

З обговорюваних питань прийнято відповідні ухвали.

На засіданні схвалено рішення Про створення відділення професійної підготовки у ВСП Гусятинський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та прийнято відповідне положення; затверджено нову освітню програму ОР Магістр за спеціальністю 208 Агроінженерія.

На засіданні затверджено Положення про організацію та проведення ректорського контролю в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя, Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти, Положення про порядок підготовки і укладання договорів на надання послуг/виконання робіт Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя у сфері наукової та науково-технічної діяльності, зміни до Положення про опитування учасників освітнього процесу в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя Положення про студентський гуртожиток Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, а також рекомендації науково-технічної і науково-методичних рад.