ТНТУ розширює взаємодію з партнерами

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І.Франка уклали Договір про співпрацю, спрямований на об’єднання зусиль щодо підвищення якості надання освітніх послуг, забезпечення доуніверситетської підготовки та профорієнтаційної діяльності серед учнівської молоді, яка бажає отримати вищу освіту.

Документ підписали: ректор університету Микола Митник та директор ліцею Микола Федоруц.

Участь у підписанні договору взяли перший проректор Олег Ляшук, начальник відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню Андрій Крупка та заступник директора з навчально-виховної роботи ліцею Мирослава Боднарчук.

Відповідно до Договору, сторони домовилися:

  • залучати представників професорсько-викладацького складу університету до керівництва науковими учнівськими роботами в системі МАН України.
  • брати участь у створенні консультаційних груп для підготовки учнівської молоді до участі в заходах змагального характеру наукового (науково-технічного) напряму (конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо).
  • залучати учнів до навчання на підготовчих курсах при університеті з української мови та літератури, математики, фізики, інших предметів.
  • запрошувати на зустрічі з учнями загальноосвітнього навчального закладу представників ТНТУ та надавати підтримку співробітникам ТНТУ у проведенні профорієнтаційної роботи.
  • сприяти учням випускних класів в процесі відвідання днів відкритих дверей у ТНТУ для ознайомлення з університетом, одержання інформації про особливості вступної кампанії у поточному навчальному році, про участь в олімпіадах, конкурсах, інших заходах, які проводить ТНТУ для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
  • допомагати у пошуку випускників, які мають потенційні можливості для навчання за спеціальностями, за якими готують фахівців у ТНТУ.
  • надавати консультації та допомагати Ліцею в організації навчально-виховного процесу, розробці навчальних і професійних планів та програм з метою забезпечення їх гармонізації навчальними планами і програмами ТНТУ.
  • сприяти учням і вчителям загальноосвітнього навчального закладу у доступі до лабораторій ТНТУ для проведення занять із профільних предметів та фондів науково-технічної бібліотеки для наукових досліджень з актуальних проблем, відвідуванні музею Івана Пулюя.
  • організовувати і проводити спільно учнівські олімпіади.

Ректор університету Микола Митник і директор ліцею Микола Федоруц засвідчили взаємну повагу й запевнили, що очолювані ними науково-педагогічні колективи успішно втілюватимуть заплановані двосторонні освітньо-наукові ініціативи.