В ТНТУ провели міжнародну конференцію для молодих вчених та студентів

6 - 7 грудня 2023 року науковці і студенти з України зацікавлені трансформаціями сучасних технологій у світі стали учасниками XІI Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.

Цьогоріч особливу увагу учасники конференції приділили комп’ютерно-інформаційним технологіям та сучасним технологіям в машинобудуванні, будівництві, харчовій промисловості та приладобудуванні.

Дискусії під час конференції засвідчили високу кваліфікацію молодих вчених та студентів, які обмінялися ідеями та практичними розробками у сфері нових технологій.

Творення молодіжного наукового простору продовжилося на секційних засіданнях:

  • фізико-технічні основи розвитку нових технологій;
  • нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій;
  • сучасні технології в будівництві, машино- та приладобудуванні;
  • сучасні технології на транспорті;
  • електротехніка та енергозбереження;
  • фундаментальні проблеми харчових, біо- та нанотехнологій;
  • економічні та соціальні аспекти нових технологій;
  • комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку.