Щорічне засідання наглядової ради: заслуховували та аналізували діяльність університету за рік роботи

15 грудня 2023 року у змішаному режимі відбулось засідання наглядової ради університету. У засіданні взяли участь голова наглядової ради академік Зіновій НАЗАРЧУК, члени наглядової ради, керівники провідних підприємств м.Тернополя Олег КАРАВАНСЬКИЙ і Василь ЩИРЕНКО. В онлайн режимі до роботи долучився заступник голови наглядової ради, народний депутат України Володимир ГЕВКО. На засіданні буди присутні члени ректорату університету.

Першим питанням порядку денного була доповідь ректора Миколи МИТНИКА про результати роботи колективу університету за 2023 рік. У ґрунтовній доповіді всебічно висвітлено усі досягнення колективу в році, що минає, охарактеризовано виклики і розроблено стратегію їх подолання у 2024 році. В результаті зацікавленого обговорення наглядова рада позитивно оцінила здобутки університету. Члени наглядової ради відзначили ефективну діяльність колективу університету щодо забезпечення сталого розвитку на основі забезпечення фінансової стабільності; успішну профорієнтаційну роботу і, як наслідок, зростання кількості осіб, зарахованих на навчання; виконання фундаментальних, прикладних наукових досліджень, в т.ч. на замовлення підприємств в рамках госпдоговірної тематики; залучення коштів міжнародних інституцій для виконання міжнародних проєктів; розширення співпраці з органами місцевого самоврядування і представниками українських та зарубіжних бізнес-структур з метою підготовки висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців.

Голова наглядової ради Зіновій НАЗАРЧУК наголосив на важливості концентрації зусиль на декількох пріоритетних напрямах підготовки фахівців, важливих для розвитку регіону, що в перспективі виведе університет на новий рівень.

Прийнято ухвалу наглядової ради щодо підвищення ефективності реалізації основних напрямів розвитку університету, запропоновано конкретні пропозиції для підвищення якості освітньої та наукової діяльності, зростання іміджу університету в Україні і світі та забезпечення його сталого розвитку.

На засіданні затверджено план засідань наглядової ради на 2024 рік.

Ректор університету Микола МИТНИК подякував голові та членам наглядової ради за всебічну допомогу, яку вони надають університету у різних сферах діяльності, відзначив, що члени наглядової ради є активними учасниками життя Пулюєвого вишу.