На Конференції трудового колективу університету підвели підсумки діяльності за 2023 рік

21 грудня 2023 року відбулася Конференція трудового колективу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Конференцію відкрив голова організаційно-статутної комісії вченої ради університету Володимир КОБЕЛЬНИК.

Одним із ключових питань був звіт ректора університету к.т.н., доцента Миколи МИТНИКА про діяльність колективу за рік.

Ректор підвів підсумки вступної кампанії 2023 року. Зазначено про ріст контингенту здобувачів вищої освіти на всіх освітніх рівнях. Детально проаналізовано досягнення в освітній діяльності, а також науковій, міжнародній та господарської діяльності. Відзначено активність колективу та студентів у громадській роботі. Ректор проаналізував діяльність відокремлених структурних підрозділів університету. Університет виконує практично всі зобов’язання, передбачені Колективним договором. Важливим є те, що в складних умовах університет зберігає фінансову стійкість та стабільно розвивається. Ректор окреслив основні виклики та завдання колективу на наступний рік.

В обговоренні звіту взяли участь проректори Степан ДЯЧУК, Олег ЛЯШУК, Павло МАРУЩАК, які конкретизували проблемні питання, перспективи та виклики наступного року

Конференція схвалила діяльність колективу за 2023 рік та поставила завдання на 2024 рік.

На конференції внесено зміни до Колективного договору, Правил внутрішнього розпорядку, а також внесено зміни до складу вченої ради університету.

Звіт ректора про діяльність університету за період з 23.12.2022р. по 20.12.2023р.