Перше засідання вченої ради у новому році: наукова спільнота університету поповнилась професорами, доцентами, докторами філософії

30 січня відбулося перше у новому році засідання вченої ради університету.

На засіданні ректор університету Микола МИТНИК вручив атестати:

  • професора — д.е.н., професору кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг Лілії МЕЛЬНИК і к.е.н., декану факультету економіки та менеджменту Галині ЦІХ;
  • доцента — доцентам кафедри автомобілів к.т.н. Марії БАБІЙ і к.е.н. Уляні ПЛЕКАН, доцентам кафедри приладів і контрольно-вимірювальних систем к.т.н. Тарасу ДУБИНЯКУ і к.т.н. Михайлу СТРЕМБІЦЬКОМУ, декану факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії к.т.н Віталію КАРТАШОВУ, ст. викладачу кафедри радіотехнічних систем к.т.н. Лілії ХВОСТІВСЬКІЙ, доценту кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг к.е.н. Ірині ХИМИЧ.

Дипломи доктора філософії за різними спеціальностями отримали:

  • Ольга ГАГАЛЮК — за спеціальністю 073 Менеджмент, Олександр МАРУНИЧ – за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування, Андрій СТАНЬКО – за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки.

Щиро вітаємо усіх нагороджених! Бажаємо наснаги для подальших трудових звершень!

Про підсумки наукової роботи університету за 2023 рік та основні напрями і завдання наукової діяльності на 2024 рік доповідав проректор з наукової роботи Павло МАРУЩАК. Він відзначив, що, незважаючи на ситуацію в країні, науковці університету досягли значних успіхів – виконували фундаментальні держбюджетні теми, міжнародні наукові проєкти, значно зросла кількість робіт, виконаних за кошти замовників. Результати наукових досліджень публікуються у високорейтингових журналах, за підсумками винахідницької діяльності в 2023 році університет увійшов у ТОП-10 вишів України. Павло МАРУЩАК зупинився на проблемних питаннях і завданнях наукової діяльності, що стоять перед колективом університету у 2024 році.

Проректор з науково-педагогічної роботи Степан ДЯЧУК проаналізував готовність електронних навчальних курсів в системі електронного навчання до вивчення студентами дисциплін у весняному семестрі. Відрадно, що зросла кількість сертифікованих електронних курсів, підвищується якість матеріалів, що пропонуються студентам. До початку семестру науково-педагогічним працівникам потрібно оновити силабуси навчальних дисциплін відповідно до нової форми (Силабус v. 2.0.), покращити якість електронних навчальних курсів освітніх програм, викладання на яких здійснюється англійською мовою.

Про реалізацію Комплексної програми з енергозбереження та ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів на 2023-2027 роки у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя доповідав проректор з економіки та розвитку Роман ШЕРСТЮК. Він наголосив на заходах, які впроваджені університетом та структурними підрозділами за час виконання програми – введено в експлуатацію дахову котельню в гуртожитку № 1, в частині корпусів встановлено енергозберігаючі лампи і датчики руху, проведено енергоаудит трьох корпусів тощо, а також проаналізував рівень використання енергоресурсів. На жаль, є ряд завдань, які неможливо реалізувати, їх виконання відкладено до завершення правового режиму воєнного стану.

Підведено підсумки рейтингового оцінювання якості роботи факультетів і кафедр університету у 2023 році, за результатами яких здійснено преміювання науково-педагогічних працівників. Начальник відділу якості освіти Любомир МАТІЙЧУК детально проаналізував виконання доведених показників, зокрема, зросли публікаційна активність НПП, кількість залучених коштів за рахунок виконання г/д тем, надання платних послуг, виконання міжнародних освітніх і наукових проєктів. Доповідач звернув увагу на необхідність командної роботи усіх колективів, відповідальне ставлення до виконання поставлених завдань усіма працівниками.

З розглядуваних питань прийнято відповідні ухвали.

За пропозицією голови атестаційної комісії вченої ради Євгенії ЯВОРСЬКОЇ за поданням кафедри будівельної механіки ухвалено рішення про звернення до міської влади щодо присвоєння чл.-кор. НАНУ, д.т.н., проф. Яснію П.В., який вніс вагомий внесок у зростання іміджу університету і м. Тернополя, звання «Почесний громадянин м. Тернополя» (посмертно).

На засіданні затверджено зміни до Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя, Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі та докторантурі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Положення про науково-технічну раду Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, а також рекомендації науково-технічної ради.