Науковець ТНТУ віднайшов та оприлюднив невідомий в Україні лист Івана Пулюя

На інформаційному ресурсі Наукового Товариства імені Т. Шевченка у Львові завідувач кафедри програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, докт. фіз.-мат. наук, професор Михайло Петрик оприлюднив невідомий в Україні лист Івана Пулюя до директора Міжнародного Сольвеєвського фізичного інституту, лауреата Нобелівської премії в галузі фізики за 1902 р. Гендріка Лоренца від 13 вересня 1913 р.

У цьому листі, віднайденому М. Петриком, під час його наукового перебування в лютому 2023 р. у науковій бібліотеці Дослідницького Університету Парижу Université PSL-ESPCI Paris, Іван Пулюй пропонує Директору Г. Лоренцу на оголошений Інститутом конкурс свій проєкт дослідження явищ випромінювання, в тому числі, діоксиду торію під дією катодних променів. Він мав намір знову продовжити ці роботи, щоб ґрунтовно дослідити залежність фосфоресцентного випромінювання і залишків діоксиду торію від процентного вмісту домішок церію в суміші. Ним також планувалось дослідити явища абсорбції залишків церію у вакуумі (див. посилання: www.ntsh.org/node/1152 ).

Професором М. Петриком також віднайдена низка архівних документів, екземплярів приладів Івана Пулюя впродовж його діяльності у 1876-1918 рр., пов’язаних із Францією, що знаходяться у різних наукових фондах французьких університетів та Французької Академії наук та ін. Це безпосередньо пов’язано з його винаходами та відкриттями, що формували світовий науково-технічний прогрес того періоду: фосфоресцентні лампи різних конструкцій для дослідження Х-променів і катодних променів, освітлювальні лампи та прилади, у т.ч., унікальна промислова апаратура для освітлювання підземних шахт (lampes électriques des mines), наукове обладнання для університетських лабораторій, його ориґінальні результати в радіології та медицині, телефонії, безпечній енерґетиці, багаточисленні публікації у французьких та інших наукових журналах з оцінкою світових вчених, у т.ч., Нобелівських лауреатів про отримані ним результати та ін. Це все буде детально описано і оприлюднено у подальших поданнях.

Лампи (фосфоресцентна та для освітлювання підземних шахт /lampes électriques des mines/) Івана Пулюя серед лам Едісона, компанії Філіпс та ін. в експозиціях Парижу