Передавали досвід та рекомендації: науковий семінар «Друк статей в наукових журналах високих квартилів» зібрав науковців у ТНТУ

29 травня року у читальній залі науково-технічної бібліотеки університету відбувся науковий семінар «Друк статей в наукових журналах високих квартилів». Під час семінару виступили:

  • завідувач кафедри програмної інженерії Михайло ПЕТРИК з доповіддю: «Методичні аспекти видання наукових статей у провідних наукових журналах», у якій розкрив базові принципи підготовки наукових публікацій, їх структурні особливості. Значну увагу присутніх викликали приклади опису проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження та формулювання наукової новизни та підходи до формулювання відповідей рецензентам.
  • доцент кафедри програмної інженерії Ігор БОЙКО з доповіддю: «Як публікуватись у виданнях першого та другого квартилю: основні видавництва та робота з ними. Реальні рейтинги університету в Scimago, Webometrics та їх формування за рахунок публікацій», яку було присвячено принципам, методам та технічним засобам вибору наукових видавництв та журналів для опублікування наукових статей. Зроблено поглиблений огляд організаційних питань, з якими стикається науковець під час вибору видання, розглянуто позитивні та негативні аспекти друку у журналах за принципом Open access.
  • проректор з наукової роботи Павло МАРУЩАК з доповіддю: «Researchgate — інтелектуалізований засіб збільшення цитованості наукових праць». Під час своєї доповіді проф. Павло Марущак зупинився на функціональних можливостях наукової мережі Researchgate та навів наочні приклади її використання.

В рамках семінару проведено обговорення презентованих матеріалів та публічну дискусію, в якій взяли участь працівники Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та проф. Андрій СВЕРСТЮК (Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського).