Мотиваційний лист

При поданні заяви на всі спеціальності (освітні програми), конкурсні пропозиції, обов’язковою вимогою є подання вступником мотиваційного листа.