Система електронного навчання

Інформаційно-освітнє середовище ТНТУ

Інформаційно-освітнє середовище (ІОС) університету ґрунтується та розвивається на двох базових складових:

  • адміністративній, розгорнутій на базі АСУ «Університет», що підтримує електронний документообіг та управління закладом;
  • освітній, реалізованій на основі системи електронного навчання «ATutor», що формує віртуальне середовище, де для учасників освітнього процесу забезпечується доступ до навчальних матеріалів, можливість взаємодії між собою у синхронному та асинхронному режимах та проведення контролю знань і атестації.

Персональний кабінет викладача/студента

У системі електронного навчання (СЕН) кожен учасник освітнього процесу має персональний віртуальний кабінет, у якому він отримує доступ до ресурсів системи відповідно до свого статусу та наданих повноважень а також до хмарних ресурсів «Microsoft 365» за освітянською ліцензією.

Ресурси СЕН доступні через усі сучасні браузери на персональних комп’ютерах, планшетах чи мобільних пристроях, що підключені до Інтернету.

Електронний навчальний курс

Основним елементом СЕН в університеті є електронний навчальний курс.

Електронний навчальний курс (ЕНК) – це розміщені у середовищі (системі) електронного навчання університету і доступні через мережу Інтернет взаємно інтегровані електронні освітні ресурси (матеріал), засоби тестування знань та інші інструменти, що використовуються під час вивчення певної навчальної дисципліни відповідно до її робочої програми.

Матеріал

В кожному електронному курсі присутній у структурованому вигляді в текстовому форматі теоретичний матеріал, доступний одразу для опрацювання, який може доповнюватись відеолекціями. Не потрібно нічого скачувати та не потрібно ніяких сторонніх програм для цього.

Теоретичний матеріал курсу супроводжується також методичними рекомендаціями, практикумами, глосарієм, списком рекомендованої літератури, корисними посиланнями, варіантами завдань до самостійної роботи, прикладами виконання самостійних робіт тощо.

Електронні навчальні курси містять велику кількість віртуалізованих лабораторних установок та стимуляторів обладнання, що дозволяють на практиці закріплювати отримані теоретичні знання.

Середовище відеоконференцій

У кожному ЕНК забезпечується вхід у середовище відеоконференцій, необхідних для відвідування в онлайні занять, консультацій, захистів навчальних робіт тощо, і яке надає можливості:

  • спілкування, обговорення за допомогою аудіо- та відеотрансляції а також текстового чату;
  • демонструвати презентаційні матеріали з використанням курсора-указки й інструментів малювання на віртуальній дошці;
  • демонстрації екрану (вікна програми або браузера) доповідача (лектора) а також прямої трансляції відеоматеріалів (з Youtube, Vimeo, Instructure Media, Twitch, Dailymotion та з хмарних дисків OneDrive, Google Drive, Dropbox тощо);
  • ведення відеозапису онлайн-лекції та інтегрування записаного відео у матеріал курсу.

Скринька для завдань

Інструмент «Скринька для завдань» в ЕНК є засобом для надсилання та зберігання навчальних робіт, виконаних студентами. Може бути безліч поставлених завдань та безліч зданих файлів документів з виконаними завданнями.

Тут є можливість обговорення з викладачем у коментарях до кожної зданої роботи. Викладач може вказувати на помилки або зараховувати виконане завдання. Студент може виправити і завантажити виправлену роботу.

Забезпечена гнучкість призначення завдань для певної частини студентів та можливість встановлення кінцевих термінів виконання завдань.

Усі роботи, здані на перевірку додатково перевіряються в автоматичному режимі на наявність плагіату.

Тести і анкети

Середовище тестування знань забезпечує:

  • усе різноманіття типів тестових запитань: множина варіантів, відкрите, відповідність, впорядкування та інші;
  • гнучке налаштування процесу тестування (спосіб відображення, планування часу проходження, призначення для певних груп тощо);
  • можливість проведення адаптивного тестування, коли система імітує логіку викладача при опитуванні, залежно від рівня підготовки студента;
  • можливість під час проходження тестового контролю фотофікасації та автоматичного розпізнавання особи з використанням технології штучного інтелекту.

Електронна залікова книжка

Студент у своїй електронній заліковій книжці бачить свою успішність, сформовану на основі даних з журналів викладачів у курсах, що вивчаються у поточному семестрі а також успішність по уже пройдених дисциплінах попередніх семестрів.

Навчальний план та електронний розклад занять

Кожен студент бачить свій навчальний план: дисципліни за семестрами, обсяг годин, посилання на відповідний електронний курс, та свою успішність із цих дисциплін.

СЕН тісно взаємодіє з університетською системою управління розкладами «Електронний розклад», яка кожному учаснику освітнього процесу подає його власний розклад навчальних заходів з посиланням на відповідні ЕНК.

Система управління якістю

У систему електронного навчання інтегровано автоматизовану комплексну систему моніторингу та контролю якості як навчально-тестувального матеріалу, так і перебігу освітнього процесу на базі кожного ЕНК, на основі чого електронні навчальні курси удосконалюються та проходять сертифікацію.