Вчена рада університету успішно розпочала роботу у новому році

24 січня 2023 року відбулось чергове засідання вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

На початку засідання ректор Микола Митник привітав науково-педагогічних працівників з присвоєнням вчених звань і вручив атестати професора Володимиру Дзюрі — д.т.н., професору кафедри автомобілів, Ірині Крамар — д.е.н., професору кафедри економіки та фінансів, атестати доцента — Ярославу Осадці, к.т.н., доценту кафедри електричної інженерії, Івану Сисаку, к.т.н., доценту кафедри електричної інженерії, Олегу Тотосько, к.т.н., доценту кафедри комп‘ютерно-інтегрованих технологій. Вітаємо молодих науковців і бажаємо подальших успіхів у професійній діяльності!

Про підсумки наукової роботи університету за 2022 рік та основні напрями і завдання наукової діяльності на 2023 рік доповідав проректор з наукової роботи Павло Марущак. Він відзначив, що, незважаючи на ситуацію в країні, науковці університету досягли значних успіхів — виконували фундаментальні держбюджетні теми, міжнародні наукові проєкти, значно зросла кількість робіт, виконаних за кошти замовників. Було проведено 11 міжнародних та 2 всеукраїнські наукові конференції, проведено круглий стіл. Матеріали конференції «Інформаційні технології: Теоретичні та прикладні проблеми» (ІТТАР-2022) проіндексовані у наукометричній базі SCOPUS. Павло Марущак детально зупинився на проблемних питаннях і завданнях наукової діяльності, що стоять перед колективом університету у 2023 році.

Проректор з економіки та розвитку Роман Шерстюк проаналізував структуру доходів і видатків університету на 2023 рік. Зазначив, що в умовах обмеження фінансування із загального фонду дежбюджету, для забезпечення фінансової стабільності університету потрібно розширювати спектр надання платних послуг структурними підрозділами.

З розглядуваних питань прийнято відповідні ухвали.

На засіданні затверджено нові редакції Положень про наукові лабораторії університету, Положення про відділ охорони праці, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, Положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій, а також рекомендації науково-технічної ради.