Підсумки й завдання: на лютневому засіданні вченої ради йшлося про здобутки та плани на майбутнє

21 лютого 2023 року відбулось чергове засідання вченої ради університету.

Рішенням вченої ради присвоєно вчене звання доцента старшому викладачу кафедри фізики, к.т.н. Оксані Сіткар. Щиро вітаємо Оксану Андріївну і бажаємо подальших успіхів!

Про форми профорієнтаційної роботи зі вступниками на базі ОР «Фаховий молодший бакалавр» доповів проректор з науково-педагогічної роботи Степан Дячук. Різноманіття заходів, які проводили науково-педагогічні працівники, в т.ч. із залученням студентів — випускників коледжів, стало підґрунтям успішної вступної компанії — продовжують навчання в університеті випускники 59 закладів фахової передвищої освіти. У прийнятій ухвалі поставлено конкретні завдання, виконання яких забезпечить успішний набір студентів — скорочеників у 2023 році.

Серед найважливіших результатів підсумкової атестації у 2022 р., на думку першого проректора Олега Ляшука, є збільшення кількості проєктів, що бакалаври і магістри виконували на замовлення підприємств. Він зазначив, що переважна більшість випускників отримали відмінні і добрі оцінки на екзаменах з фаху та в результаті захисту кваліфікаційних робіт. Голова комісії з проблем навчання Галина Осухівська підкреслила, що тематика випускних робіт має формуватись, в першу чергу, згідно наукових напрямів випускових кафедр, а також рекомендацій Рад роботодавців.

Про результати фінансово-господарської діяльності університету за 2022 рік та результати виконання кошторису доходів та видатків доповідала головний бухгалтер Галина Марценко. У 2022 році стабільне фінансове становище університету було забезпечене завдяки збільшенню доходів від наукової діяльності, в т.ч. реалізації міжнародних наукових проєктів, та оптимізації видатків. На жаль, в умовах воєнного стану не було можливості здійснювати роботи з капітальних ремонтів. Одним із шляхів збільшення доходів є коригування вартості платних послуг з врахуванням інфляційних процесів.

Начальник відділу забезпечення якості освіти Любомир Матійчук детально проаналізував результати рейтингового оцінювання якості роботи факультетів і кафедр університету у 2022 році. Запровадження показників діяльності для керівників структурних підрозділів і науково-педагогічних працівників та використання їх для підведення підсумків діяльності колективу виявило ряд «вузьких» місць. Тому запропоновано внести зміни до Положення про рейтингове оцінювання якості роботи факультетів і кафедр університету.

На засіданні обговорили виконання Перспективного плану роботи з кадрового забезпечення діяльності Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя на 2018-2022 рр. і затвердили Перспективний план на 2023-2027 рр. Проректор з наукової роботи Павло Марущак сказав, що за попередній період перевиконано план захистів докторських дисертацій (план — 18, захищено — 19) і на 73% виконано план захистів кандидатських дисертацій та захистів на здобуття ступеня доктора філософії (план — 99, захищено — 72). Це високий результат, але потрібно і далі нарощувати зусилля колективу в цьому напрямі.

В університеті сформовано нові наукові школи, реорганізовано деякі науково-дослідні лабораторії.

Було затверджено ряд Положень про науково-дослідні лабораторії, Тимчасове Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти, зміни до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі та докторантурі, нові редакції Положення про кафедру, Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти і Положення про порядок організації прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя, а також Комплексну програму з енергозбереження та ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів в університеті на 2023-2027 роки.

Крім того, затверджено навчальні плани здобувачів вищої освіти з числа іноземних громадян англійською мовою навчання освітнього рівня бакалавр (весняний набір 2023 року) та рекомендації науково-технічної та науково-методичних рад.