До відома членів вченої ради!

Чергове засідання вченої ради університету відбудеться, у вівторок, 18 червня 2024 року.

Початок засідання — 15.00. Місце проведення — зал засідань вченої ради (ауд.79).

Порядок денний:

 1. Балотування щодо присвоєння вченого звання професора РОЖКО Наталії Ярославівні – д.е.н., професору кафедри автомобілів.
  Доповідач: вчений секретар Галина КРАМАР.
 2. Балотування щодо присвоєння вченого звання доцента:
  • ГУДЮ Михайлу Івановичу – к.т.н., доценту кафедри будівельної механіки;
  • МАРТИНЯК Ірині Олександрівні – к.е.н., доценту кафедри економічної кібернетики;
  • РАДИНСЬКОМУ Сергію Віталійовичу – к.е.н., доценту кафедри економіки та фінансів.
  Доповідач: вчений секретар Галина КРАМАР.
 3. Балотування щодо обрання на посаду завідувача кафедри математичних методів в інженерії д.т.н., проф. КРИВЕНЯ Василя Андрійовича.
  Доповідач: вчений секретар Галина КРАМАР.
 4. Балотування щодо обрання на посаду професора кафедри:
  • управління інноваційною діяльністю та сферою послуг д.е.н., проф. МАЛЮТИ Людмили Ярославівни;
  • комп’ютерних наук д.т.н., проф. МАТІЙЧУКА Любомира Павловича;
  • комп’ютерних систем та мереж д.т.н., проф. ПРИЙМАКА Миколи Володимировича (0,5 окл.);
  • обладнання харчових технологій к.т.н., доц. ШИНКАРИК Марії Миколаївни.
  Доповідач: вчений секретар Галина КРАМАР.
 5. Про надходження коштів від платних послуг в освітній сфері та сфері фізичного виховання й охорони здоров’я у 2023/2024 н.р. Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Степан ДЯЧУК.
 6. Про хід виконання ухвал вченої ради.
  Доповідач: голова статутно-організаційної комісії Володимир КОБЕЛЬНИК.
 7. Обговорення й рекомендація до затвердження Плану роботи вченої ради на 2024/2025 навчальний рік.
  Доповідач: вчений секретар Галина КРАМАР.
 8. Затвердження Правил прийому до докторантури Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
  Доповідач: проректор з наукової роботи Павло МАРУЩАК.
 9. Затвердження Положення про організацію освітнього процесу в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.
  Доповідач: начальник навчального відділу Ігор ТКАЧЕНКО.
 10. Затвердження Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.
  Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Степан ДЯЧУК.
 11. Про висунення кандидатури д.ф.-м.н., проф., завідувача кафедри програмної інженерії Михайла ПЕТРИКА щодо присвоєння йому звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
  Доповідач: голова атестаційної комісії вченої ради Євгенія ЯВОРСЬКА.
 12. Про представлення до нагородження працівників ВСП «Гусятинський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
  Доповідач: голова атестаційної комісії вченої ради Євгенія ЯВОРСЬКА.
 13. Затвердження рекомендацій НТР і НМР.
  Доповідач: вчений секретар Галина КРАМАР.