Науковці університету беруть участь у проєкті INTERACT 2.0 в рамках консорціуму EU GREEN

У 2023 році ТНТУ увійшов до консорціуму міжнародного проєкту INTERACT 2.0, що реалізується в рамках EU GREEN consortium. Європейські університети, що беруть участь у проекті INTERACT 2.0 як партнери консорціуму EU GREEN це: Університет Гевле (Швеція), Вроцлавський університет наук про навколишнє середовище та життя (Польща), Пармський університет (Італія), Університет Д'Анже (Франція), Університет Евора (Португалія), Магдебурзький університет ім. Отто фон Геріке (Німеччина), Університет Дін Орадя (Румунія), Атлантичний технологічний університет (Ірландія), Університет Естремадури (Іспанія) - координатор EU GREEN.

Український консорціум представляють: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького (ЛНУВМБ); Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП); Державний університет "Житомирська політехніка" (ЖДТУ); Дніпровський державний аграрно-економічний університет; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (НТУ "ХПІ"); Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (КПІ); Ужгородський національний університет (УжНУ) Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (ЧНУ); Одеський національний економічний університет (ОНЕУ;) Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУК); Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (ТНТУ); Національний авіаційний університет (НАУ).

В рамках реалізації проєкту з 10 по 14 червня на базі Вроцлавського університету наук про навколишнє середовище та життя (Wroclaw University of Environmental and Life Sciences) (Польща), було організовано заходи сфокусовані на освітніх та наукових міжнародних проєктах.

Команду ТНТУ представляли: д.т.н., проф., завідувач кафедри обладнання харчових технологій, проректор з міжнародного співробітництва Тетяна Вітенько; к.ф.-м.н., доцент кафедри фізики Юрій Скоренький; к.т.н., доцент кафедри електричної інженерії Катерина Козак.

Учасники консорціуму активно обговорили можливості співпраці в освітній сфері з координатором консорціуму EU GREEN професором університету Естремадури, (Іспанія) Gemma Delicado Puerto, зокрема можливості навчання та стажування для студентів і викладачів українських університетів. Дискусію продовжили в центрі інновацій та технологій (ЦІТ) в Павловіце, з керівником Radosław Spychaj та його колегами. На основні досвіду співпраці центру з бізнесом обговорили особливості трансферу та скаутингу технологій. На базі ЦІТ на замовлення підприємств виготовляють нові види продукції з подальшою її реалізацією. Директором центру було продемонстровано лабораторії для проведення досліджень та виготовлення продукції.

11 червня було присвячено тренінгу, проведеному Dr. Seán McCarthy професором Атлантичного Технологічного університету, який є партнером ТНТУ в ініціативі Twinning Ukraine. Обговорили можливості українських університетів в програмі Horizon Europe. Безпосередньо командою ТНТУ було обговорено специфіку підготовки проєктної заявки, уточнено актуальні конкурси та вимоги до проєктних заявок та претендентів.

12 червня координаторка консорціуму від Вроцлавського університету наук про навколишнє середовище та життя Рaulina Zaweracz представила освітні та наукові можливості для науковців та студентів з України. Учасники обговорили питання можливостей щодо створення програм двох дипломів, обміну студентами та наукових стажувань.

Представник NAWA Paweł Skubida ознайомив з актуальними проєктами, в яких можна брати участь як науковцям, так і студентам з України. Було окреслено перспективи та особливості конкурсу Strategic Partnership, який вперше був оголошений цього навчального року та програма наукового стажування ULAM для науковців, яка дає можливість проводити дослідження до двох років у Європейських університетах. Активно пройшла дискусія з Anna Laskowska, яка поділилася досвідом взаємодії з представниками регіональної системи інновацій, передачі прав інтелектуальної власності, трансферу технологій, організації співпраці на рівні університету. Małgorzata Członkowska-Naumiuk розповіла про Erasmus+ Cooperation Partnerships for Higher Education.

13 червня командою ТНТУ було представлено ідею проєктної заявки в програмі Horizon Europe, яка стосується сфери відновлюваної енергетики: «Green hydrogen as a basis for the development and implementation of an autonomous power supply system for domestic electricity consumers». Дана пропозиція активно обговорювалася як з українськими так і з європейськими колегами. Обговорення можливої співпраці продовжили з представником кафедри відновлюваних джерел енергії професором Arkadiusz Dyjakon та колегами з кафедри ферментування та пекарської справи проф. Joanna Kawa-Rygielska та проф. Anna Czubaszek. Була отримана домовленість щодо підписання угоди щодо обміну студентів в рамках Erasmus, стажування викладачів та співпраці у освітній та наукові сферах.

14 червня відбувся воркшоп, де опрацювали ідеї та концепцію майбутньої співпраці в рамках EU GREEN консорціум 2.0. Воркшоп включав розробку та представлення проєктної ідеї від кожного університету.

Велика подяка організаторам заходу в рамках EU GREEN консорціум — Вроцлавському природничому університету (Польща) та твінінг-партнеру, університету ATU (Ірландія) за можливість долучитись до проєкту.

ТНТУ продовжує свій шлях до інтернаціоналізації та відкритості, а участь у таких заходах є важливим аспектом імплементації європейського досвіду в освітню та наукову сфери діяльності університету.