Результати підсумкової конференції проєкту
«Smart Manufacturing Innovation, Learning-labs, and Entrepreneurships» SMILE,
«Інновації у розумному виробництві, навчальні лабораторії та підприємництво» SMILE (Програма Horizon Europe, ініціатива EIT RM)

27 - 28 червня 2024 року в Гамбурзькому технологічному університеті відбулася підсумкова конференція проекту SMILE. Конференція, яка проходила у змішаному форматі (очно та онлайн), об'єднала учасників з різних країн для обговорення питань інновацій та підприємництва в розумному виробництві.

У конференції взяли участь науковці університету:

  • Завідувачка кафедри обладнання харчових технологій, д.т.н., професор Тетяна Вітенько;
  • Професор кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг д.е.н, професор Лілія Мельник;
  • Доцент кафедри фізики, к.ф-м. наук, доцент Юрій Скоренький.

Основні теми конференції охоплювали інноваційні практики та методи підприємництва, взаємне навчання та відкриті підходи до підприємництва. Під час конференції було систематизовано та обговорено результати роботи міжнародного консорціуму, проведено інтерв'ю та панельні дискусії, що охоплювали ключові питання інновацій та підприємництва в інтелектуальному виробництві. Зустрічі зібрали представників українських та європейських компаній, університетів, інноваційних екосистем та студентів.

Програма конференції розпочалася з панельної дискусії на тему «Впровадження інновацій в умовах змін: взаємне навчання в інноваційних екосистемах». Обговорили ключові інсайти, отримані від різних інтерв'ю, підкреслюючи важливість взаємодії та обміну знаннями для прискорення інновацій.

Під час сесії «Формування культури внутрішнього та підприємництва в розумному виробництві: глибоке занурення та практичні інсайти» розглядали основні підприємницькі методології та реальні кейси з проектів компаній таких як Gellify, Milan, Italy і Synergeticon GmbH, Germany.

Конференція завершилася панельною дискусією між студентами, які брали участь у Хакатоні щодо інновацій та підприємництва в інтелектуальному виробництві, де були представлені студенти Гамбурзького технологічного університету та Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Від ТНТУ взяли участь: студентка 1 курсу спеціальності 192 «Будівництво та цивілна інженерія» Людмила Швед (кафедра будівельної механіки) та студент 2 курсу спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» Богдан Буцій (кафедра обладнання харчових технологій).

Основними досягненнями проекту є:

  • оцінка регіональної інноваційної екосистеми, трансферу технологій та інноваційної діяльності в університетах-учасниках;
  • проведення скаутингу, тренінгів, менторингу;
  • розробка цифрових навчальних матеріалів та створення цифрової навчальної лабораторії.

У своїй сукупності результати дозволили успішно провести міжнародний студентський хакатон, за результатами якого активні студенти були запрошені на стажування на підприємствах для розвитку запропонованих ними ідей.

Консорціум проекту вже готує підсумкові рекомендації, посібник з впровадження інноваційних практик та розвитку ідей для майбутніх дій, що дозволять університетам стати драйверами інноваційного розвитку регіонів.

В ТНТУ буде організовано низка заходів, що посилять інноваційну орієнтованість та інституційну спроможність до участі в міжнародних проектах такого рівня у майбутньому.