Склад вченої ради
Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя

Затверджено наказом
ректора ТНТУ ім.І.Пулюя
№4/7-603 від 31.08.2020 р.

 1. ЯСНІЙ ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ – ректор університету, голова вченої ради, член-кореспондент Національної Академії Наук України, д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 2. МИТНИК МИКОЛА МИРОСЛАВОВИЧ – заступник голови вченої ради, перший проректор, к.т.н., доцент.
 3. КРАМАР ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА – вчений секретар вченої ради університету, к.т.н., доцент.
 4. ВІТЕНЬКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА – проректор з міжнародного співробітництва, д.т.н., професор.
 5. ДЯЧУК СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ – проректор з науково-педагогічної роботи, к.т.н., доцент.
 6. КЛЕПЧИК ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ – проректор з адміністративно-господарської роботи.
 7. МАРУЩАК ПАВЛО ОРЕСТОВИЧ – проректор з наукової роботи, д.т.н., професор.
 8. МАРЦЕНКО ГАЛИНА ВІТАЛІЇВНА – головний бухгалтер.
 9. ШЕРСТЮК РОМАН ПЕТРОВИЧ – проректор з економіки та розвитку, в.о. завідувача кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг, д.е.н.
 10. БАЛІЦЬКИЙ ІГОР БОГДАНОВИЧ – директор Зборівського коледжу.
 11. ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ – директор Гусятинського коледжу, д.е.н., доцент.
 12. КАЛУШКА ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ – директор Технічного коледжу, к.т.н., доцент, заслужений працівник освіти України.
 13. БАРАН ІГОР ОЛЕГОВИЧ – декан факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, к.т.н., доцент.
 14. ЛЕЩУК РОМАН ЯРОСЛАВОВИЧ – декан факультету інженерії машин, споруд та технологій, к.т.н., доцент.
 15. ЦІХ ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА – декан факультету економіки та менеджменту, к.е.н., доцент.
 16. ЯСЬКІВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ – декан факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії, к.т.н., доцент.
 17. АНДРУШКІВ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ – професор кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг, д.е.н., професор, заслужений діяч освіти і науки України.
 18. БАБ‘ЯК ЖАННА ВОЛОДИМИРІВНА – завідувач кафедри української та іноземних мов, к.філол.н., доцент.
 19. БІЛОУС ОЛЬГА СТЕПАНІВНА – завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, к.е.н., доцент, заслужений працівник освіти України.
 20. БОДНАРЧУК ІГОР ОРЕСТОВИЧ – завідувач кафедри комп‘ютерних наук, к.т.н., доцент.
 21. ГАРМАТЮК ОКСАНА ОЛЕГІВНА – голова профкому університету, к.е.н.
 22. ГЕВКО РОМАН БОГДАНОВИЧ – завідувач кафедри технічної механіки та с/г машин, д.т.н., професор, заслужений винахідник України.
 23. ДЕРЕВ’ЯНКО ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ – в.о. студентського декана факультету інформаційних систем і програмної інженерії.
 24. ДЗЮРА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ – начальник науково-дослідної частини, к.т.н., доцент.
 25. ДІДИЧ ІРИНА СТЕПАНІВНА – аспірант четвертого року підготовки.
 26. ДМИТРІВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ – завідувач кафедри економічної кібернетики, к.т.н., доцент.
 27. ДУДАР ОЛЕНА ВІКТОРІВНА – начальник відділу міжнародного співробітництва, к.філол.н., доцент.
 28. ДУНЕЦЬ ВАСИЛЬ ЛЮБОМИРОВИЧ – завідувач кафедри радіотехнічних систем, к.т.н.
 29. ЗАГОРОДНА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА – завідувач кафедри кібербезпеки, к.т.н., доцент.
 30. ЗОЛОТИЙ РОМАН ЗАХАРІЙОВИЧ – голова ради молодих вчених і спеціалістів, к.т.н., доцент.
 31. КИРИЧ НАТАЛІЯ БОГДАНІВНА – завідувач кафедри менеджменту у виробничій сфері, д.е.н., професор.
 32. КОБЕЛЬНИК ВОЛОДИМИР РОМАНОВИЧ – завідувач кафедри конструювання верстітв, інструментів та машин, к.т.н.
 33. КОВАЛЬЧУК ЯРОСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ – доцент кафедри будівельної механіки, к.т.н., доцент.
 34. КРИВЕНЬ ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ – завідувач кафедри математичних методів в інженерії, д.ф.-м.н., професор.
 35. КРИСЬКОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ – завідувач кафедри українознавства і філософії, д.і.н., доцент.
 36. КРИСЬКОВА СВІТЛАНА АНДРІЇВНА – в.о. голови студради університету.
 37. КРУПКА АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ – начальник відділу доуніверситетськї підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню, к.е.н., доцент.
 38. КРАСІЦЬКА СОФІЯ БОГДАНІВНА – студентський декан факультету інформаційних технологій та електроінженерії.
 39. КУРКО ЯРОСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ — завідувач кафедри фізичного виховання і спорту, к.м.н., доцент.
 40. ЛУЦІВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ – професор кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин, д.т.н., професор, заслужений працівник освіти України.
 41. ЛЯШУК ОЛЕГ ЛЕОНТІЙОВИЧ – завідувач кафедри автомобілів, д.т.н., професор.
 42. МИКИТИШИН АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ – завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, к.т.н., доцент.
 43. МИХАЙЛИШИН МИХАЙЛО СТАХОВИЧ – завідувач кафедри інформатики і математичного моделювання, к.ф.-м.н., доцент.
 44. ОКІПНИЙ ІГОР БОГДАНОВИЧ – в.о. завідувача кафедри інжинірингу машинобудівних технологій, голова студентського наукового товариства, к.т.н., доцент.
 45. ОНИСЬКО ГАЛИНА ЯРОСЛАВІВНА – директор бібліотеки.
 46. ОСУХІВСЬКА ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА – завідувач кафедри комп‘ютерних систем і мереж, к.т.н., доцент.
 47. ПАНУХНИК ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА – завідувач кафедри економіки та фінансів, д.е.н., професор.
 48. ПАЛАМАР МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ – завідувач кафедри приладів і контрольно-вимірювальних систем, д.т.н., професор.
 49. ПАСТУЩИН ОЛЕСЯ МИХАЙЛІВНА – голова комітету профспілки студентів університету.
 50. ПЕЛЬЧЕР МАР‘ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА – студентський декан факультету економіки і менеджменту.
 51. ПЕТРИК МИХАЙЛО РОМАНОВИЧ – завідувач кафедри програмної інженерії, д.ф.-м.н., професор.
 52. ПИЛИПЕЦЬ МИХАЙЛО ІЛЬКОВИЧ – професор кафедри інжинірингу машинобудівних технологій, д.т.н., професор.
 53. ПІДГУРСЬКИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ – професор кафедри інжинірингу машинобудівних технологій, д.т.н., професор.
 54. ПІК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ – доцент кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин, к.т.н., доцент.
 55. ПОКОТИЛО ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ – завідувач кафедри харчової біотехнології та хімії, д.б.н., професор.
 56. РОГАТИНСЬКИЙ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ – професор кафедри автомобілів, д.т.н., професор.
 57. СКОРЕНЬКИЙ ЮРІЙ ЛЮБОМИРОВИЧ – завідувач кафедри фізики, к.ф.-м.н., доцент.
 58. ТАРАСЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ – завідувач кафедри електричної інженерії, д.т.н., професор.
 59. ТКАЧЕНКО ІГОР ГРИГОРОВИЧ – начальник навчального відділу, к.т.н., доцент.
 60. ХИМИЧ ГРИГОРІЙ ПЕТРОВИЧ – старший викладач кафедри радіотехнічних систем.
 61. ФАЛОВИЧ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ – завідувач кафедри промислового маркетингу, д.е.н., доцент.
 62. ЦІЦЮРА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА – начальник відділу кадрів.
 63. ЧОРНИЙ НАЗАР АНДРІЙОВИЧ – студентський декан факультету інженерії машин, споруд та технологій.
 64. ШЕЛЕСТОВСЬКИЙ БОРИС ГРИГОРОВИЧ – завідувач кафедри вищої математики, к.ф.-м. н., доцент.
 65. ШКОДЗІНСЬКИЙ ОЛЕГ КСАВЕРОВИЧ – директор Центру електронного навчання, к.т.н., доцент.
 66. ЯВОРСЬКА ЄВГЕНІЯ БОГДАНІВНА – завідувач кафедри біотехнічних систем, к.т.н., доцент.
29 вересня 2020 року