Склад вченої ради
Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя

Затверджено наказами ректора
від 20.05.2021 р., №4/7-407,
від 01.06.2021 р., № 4/7-437
і від 01.06.2021 р., №4/7-438

 1. Ясній Петро Володимирович – ректор університету, голова вченої ради, член-кореспондент Національної Академії Наук України, д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 2. Митник Микола Мирославович – заступник голови вченої ради, перший проректор, к.т.н., доцент.
 3. Крамар Галина Михайлівна – вчений секретар вченої ради університету, к.т.н., доцент.
 4. Вітенько Тетяна Миколаївна – проректор з міжнародного співробітництва, завідувач кафедри обладнання харчових технологій, д.т.н., професор.
 5. Дячук Степан Федорович – проректор з науково-педагогічної роботи, к.т.н., доцент.
 6. Клепчик Василь Михайлович – проректор з адміністративно-господарської роботи та будівництва.
 7. Марущак Павло Орестович – проректор з наукової роботи, д.т.н., професор.
 8. Марценко Галина Віталіївна – головний бухгалтер.
 9. Шерстюк Роман Петрович – проректор з економіки та розвитку, завідувач кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг, д.е.н.
 10. Баліцький Ігор Богданович – директор ВСП «Зборівський фаховий коледж ТНТУ».
 11. Зеленський Костянтин Васильович – в.о. директора ВСП «Гусятинський фаховий коледж ТНТУ», д.е.н., доцент.
 12. Калушка Володимир Павлович – директор ВСП «Тернопільський фаховий коледж ТНТУ», к.т.н., доцент, заслужений працівник освіти України.
 13. Баран Ігор Олегович – декан факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, к.т.н., доцент.
 14. Лещук Роман Ярославович – в.о. декана факультету інженерії машин, споруд та технологій, к.т.н., доцент.
 15. Ціх Галина Володимирівна – в.о. декана факультету економіки та менеджменту, к.е.н., доцент.
 16. Яськів Володимир Іванович – в.о. декана факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії, к.т.н., доцент.
 17. Баб`як Жанна Володимирівна – завідувач кафедри української та іноземних мов, к.пед.н., доцент.
 18. Бабій Андрій Васильович – в.о. завідувача кафедри технічної механіки та с/г машин, к.т.н., доцент.
 19. Боднарчук Ігор Орестович – завідувач кафедри комп‘ютерних наук, к.т.н., доцент.
 20. Будна Юлія Андріївна – голова студради факультету економіки і менеджменту.
 21. Вишньовський Василь Володимирович – завідувач кафедри психології, к.психол.н., доцент.
 22. Гарматюк Оксана Олегівна – голова профкому університету, к.е.н., доцент.
 23. Дерев’янко Володимир Сергійович – голова студради факультету інформаційних систем і програмної інженерії.
 24. Дзюра Володимир Олексійович – начальник науково-дослідної частини, к.т.н., доцент.
 25. Дмитрів Дмитро Володимирович – завідувач кафедри економічної кібернетики, к.т.н., доцент.
 26. Дунець Василь Любомирович – завідувач кафедри радіотехнічних систем, к.т.н.
 27. Загородна Наталія Володимирівна – завідувач кафедри кібербезпеки, к.т.н., доцент.
 28. Кирич Наталія Богданівна – завідувач кафедри менеджменту та адміністрування, д.е.н., професор.
 29. Кобельник Володимир Романович – завідувач кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин, к.т.н.
 30. Ковалишин Яна Іванівна – голова студради факультету інженерії машин, споруд та технологій.
 31. Красіцька Софія Богданівна – голова студради факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії.
 32. Кривень Василь Андрійович – завідувач кафедри математичних методів в інженерії, д.ф.-м.н., професор.
 33. Криськов Андрій Анатолійович – завідувач кафедри українознавства і філософії, д.і.н., доцент.
 34. Криськова Світлана Андріївна – голова студентської ради університету.
 35. Крупка Андрій Ярославович – начальник відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню, к.е.н, доцент.
 36. Курко Ярослав Віталійович – завідувач кафедри фізичного виховання і спорту к.м.н., доцент.
 37. Ляшук Олег Леонтійович – завідувач кафедри автомобілів, д.т.н., професор.
 38. Матійчук Любомир Павлович – начальник відділу забезпечення якості освіти, к.е.н., доцент.
 39. Микитишин Андрій Григорович – завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, к.т.н., доцент.
 40. Михайлишин Михайло Стахович – завідувач кафедри інформатики і математичного моделювання, к.ф.-м.н., доцент.
 41. Мушинська Галина Євгенівна – заступник голови студради університету.
 42. Окіпний Ігор Богданович – завідувач кафедри інжинірингу машинобудівних технологій, голова студентського наукового товариства, к.т.н., доцент.
 43. Онисько Галина Ярославівна – директор бібліотеки.
 44. Осухівська Галина Михайлівна – завідувач кафедри комп‘ютерних систем і мереж, к.т.н., доцент.
 45. Павликівська Ольга Іванівна – завідувач кафедри обліку і аудиту, д.е.н., професор.
 46. Паламар Михайло Іванович – завідувач кафедри приладів і контрольно-вимірювальних систем, д.т.н., професор.
 47. Панухник Олена Віталіївна – завідувач кафедри економіки та фінансів, д.е.н., професор.
 48. Паньків Юлія Юріївна – аспірант третього року підготовки.
 49. Пастущин Олеся Михайлівна – голова комітету профспілки студентів університету.
 50. Петрик Михайло Романович – завідувач кафедри програмної інженерії, д.ф.-м.н., професор.
 51. Покотило Олег Степанович – завідувач кафедри харчової біотехнології та хімії, д.б.н., професор.
 52. Савків Володимир Богданович – завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв, к.т.н., доцент.
 53. Семисюк Владислав Михайлович – заступник голови студради університету.
 54. Скоренький Юрій Любомирович – завідувач кафедри фізики, к.ф.-м.н., доцент.
 55. Тарасенко Микола Григорович – завідувач кафедри електричної інженерії, д.т.н., професор.
 56. Ткаченко Ігор Григорович – начальник навчального відділу, к.т.н., доцент.
 57. Фалович Володимир Андрійович – завідувач кафедри промислового маркетингу, д.е.н., доцент.
 58. Ціцюра Ольга Володимирівна – начальник відділу кадрів;
 59. Шелестовський Борис Григорович – завідувач кафедри вищої математики, к.ф.-м. н., доцент.
 60. Яворська Євгенія Богданівна – завідувач кафедри біотехнічних систем, к.т.н., доцент.
 61. Ясній Володимир Петрович – завідувач кафедри будівельної механіки, доктор філософії, доцент.
1 липня 2021 року