Склад вченої ради
Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя

Затверджено наказом ректора
№4/7-723 від 31.08.2022 року

 1. Митник Микола Мирославович – ректор університету, к.т.н., доцент.
 2. Крамар Галина Михайлівна – вчений секретар вченої ради університету, к.т.н., доцент.
 3. Вітенько Тетяна Миколаївна – проректор з міжнародного співробітництва, завідувач кафедри обладнання харчових технологій, д.т.н., професор.
 4. Дячук Степан Федорович – проректор з науково-педагогічної роботи, к.т.н., доцент.
 5. Клепчик Василь Михайлович – проректор з адміністративно-господарської роботи та будівництва.
 6. Марущак Павло Орестович – проректор з наукової роботи, д.т.н., професор.
 7. Марценко Галина Віталіївна – головний бухгалтер.
 8. Шерстюк Роман Петрович – проректор з економіки та розвитку, завідувач кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг, д.е.н., доцент.
 9. Баліцький Ігор Богданович – директор ВСП «Зборівський фаховий коледж ТНТУ».
 10. Зеленський Костянтин Васильович – директор ВСП «Гусятинський фаховий коледж ТНТУ», д.е.н., доцент.
 11. Калушка Володимир Павлович – директор ВСП «Тернопільський фаховий коледж ТНТУ», к.т.н., доцент, заслужений працівник освіти України.
 12. Баран Ігор Олегович – декан факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, к.т.н., доцент.
 13. Лещук Роман Ярославович – декан факультету інженерії машин, споруд та технологій, к.т.н., доцент.
 14. Ціх Галина Володимирівна – декан факультету економіки та менеджменту, к.е.н., доцент.
 15. Карташов Віталій Вікторович – в.о. декана факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії, к.т.н., доцент.
 16. Баб`як Жанна Володимирівна – завідувач кафедри української та іноземних мов, к.пед.н., доцент.
 17. Бабій Андрій Васильович – завідувач кафедри технічної механіки та с/г машин, д.т.н., доцент.
 18. Бартошевський Роман Володимирович – голова студради факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії.
 19. Боднарчук Ігор Орестович – завідувач кафедри комп‘ютерних наук, к.т.н., доцент.
 20. Вишньовський Василь Володимирович – завідувач кафедри психології, к.психол.н., доцент.
 21. Гарматюк Оксана Олегівна – голова профкому університету, к.е.н., доцент.
 22. Дарморіз Степан Ігорович – голова студради факультету інженерії машин, споруд та технологій.
 23. Дзюра Володимир Олексійович – начальник науково-дослідної частини, д.т.н., доцент.
 24. Дмитрів Дмитро Володимирович – завідувач кафедри економічної кібернетики, к.т.н., доцент.
 25. Дунець Василь Любомирович – завідувач кафедри радіотехнічних систем, к.т.н.
 26. Загородна Наталія Володимирівна – завідувач кафедри кібербезпеки, к.т.н., доцент.
 27. Кобельник Володимир Романович – завідувач кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин, к.т.н. доцент.
 28. Ковалишин Яна Іванівна – голова студради універстету.
 29. Кот Олександр Антонович – в.о. голови студради факультету економіки і менеджменту.
 30. Кривень Василь Андрійович – завідувач кафедри математичних методів в інженерії, д.ф.-м.н., професор.
 31. Криськов Андрій Анатолійович – завідувач кафедри українознавства і філософії, д.і.н., доцент.
 32. Крупка Андрій Ярославович – начальник відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню, к.е.н, доцент.
 33. Курко Ярослав Віталійович – завідувач кафедри фізичного виховання і спорту к.м.н., доцент.
 34. Кусень Софія Юріївна – в.о. заступника голови студради університету.
 35. Ляшук Олег Леонтійович – завідувач кафедри автомобілів, д.т.н., професор.
 36. Матійчук Любомир Павлович – начальник відділу забезпечення якості освіти, к.е.н., доцент.
 37. Микитишин Андрій Григорович – завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, к.т.н., доцент.
 38. Михайлишин Михайло Стахович – завідувач кафедри інформатики і математичного моделювання, к.ф.-м.н., доцент.
 39. Новицька Христина Остапівна – в.о. голови студради факультету інформаційних систем і програмної інженерії.
 40. Окіпний Ігор Богданович – завідувач кафедри інжинірингу машинобудівних технологій, голова студентського наукового товариства, к.т.н., доцент.
 41. Онисько Галина Ярославівна – директор бібліотеки.
 42. Осухівська Галина Михайлівна – завідувач кафедри комп‘ютерних систем і мереж, к.т.н., доцент.
 43. Павликівська Ольга Іванівна – професор кафедри обліку і аудиту, д.е.н., професор.
 44. Паламар Михайло Іванович – завідувач кафедри приладів і контрольно-вимірювальних систем, д.т.н., професор.
 45. Панухник Олена Віталіївна – завідувач кафедри економіки та фінансів, д.е.н., професор.
 46. Пастущин Олеся Михайлівна – голова комітету профспілки студентів університету.
 47. Петрик Михайло Романович – завідувач кафедри програмної інженерії, д.ф.-м.н., професор.
 48. Покотило Олег Степанович – завідувач кафедри харчової біотехнології та хімії, д.б.н., професор.
 49. Савків Володимир Богданович – завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв, к.т.н., доцент.
 50. Сороківська Олена Анатоліївна – завідувач кафедри менеджменту та адміністрування, д.е.н., професор.
 51. Скоренький Юрій Любомирович – завідувач кафедри фізики, к.ф.-м.н., доцент.
 52. Тарасенко Микола Григорович – завідувач кафедри електричної інженерії, д.т.н., професор.
 53. Ткаченко Ігор Григорович – начальник навчального відділу, к.т.н., доцент.
 54. Фалович Володимир Андрійович – завідувач кафедри промислового маркетингу, д.е.н., професор.
 55. Фуч Ольга Віталіївна – аспірантка першого року навчання.
 56. Ціцюра Ольга Володимирівна – начальник відділу кадрів;
 57. Шаблій Андрій Ігорович – в.о. заступника голови студради університету.
 58. Шелестовський Борис Григорович – завідувач кафедри вищої математики, к.ф.-м. н., доцент.
 59. Яворська Євгенія Богданівна – завідувач кафедри біотехнічних систем, к.т.н., доцент.
 60. Ясній Володимир Петрович – завідувач кафедри будівельної механіки, д.т.н., доцент.
6 вересня 2022 року