VI науково-технічна конференція
«Інформаційні моделі, системи та технології»

Організатори:

  • Міністерство освіти і науки України
  • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
  • Наукове товариство ім.Шевченка

Дата проведення: 12-13 грудня 2018 року.

Робота конференції буде проводитися за секціями:

  1. Математичне моделювання
  2. Інформаційні системи та технології
  3. Комп’ютерні системи та мережі
  4. Програмна інженерія та моделювання складних розподілених систем
  5. Новітні фізико-технічні та освітні технології

Заявки на участь у роботі конференції подавати науковому секретарю конференції Мацюк Г.Р. (корпус № 1, ауд. 307) чи надсилати на ел. пошту: conffis2018@gmail.com

Заявки на участь в роботі конференції приймаються до 26.11.2018 р., тези доповідей (обсягом 1 стор.) до 03.12.2018 р.

Контактна інформація

Адреса оргкомітету:
ТНТУ імені Івана Пулюя
вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
E-mail: conffis2018@gmail.com
Організаційний комітет
Голова організаційного комітету
Ю.Скоренький — завідувач кафедри фізики, к.ф.-м.н., доцент.
Члени організаційного комітету:
І.Струтинська — доцент кафедри комп’ютерних наук, к.е.н., доцент;
Я.Кінах — доцент кафедри програмної інженерії, к.т.н., доцент;
М.Стадник — асистент кафедри кібербезпеки;
Н.Шаблій — асистент кафедри комп’ютерних систем та мереж;
Л.Джиджора — старший викладач кафедри української та іноземних мов.
19 листопада 2018 року