Повідомлення про захист дисертацій
на здобуття ступеня доктора філософії