XІ науково-технічна конференція
«Інформаційні моделі, системи та технології»

Організатори:

  • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, факультет комп’ютерно-інформаційних систем та програмної інженерії
  • Наукове товариство ім. Шевченка

Дата проведення: 13 – 14 грудня 2023 року.

Напрямки роботи конференції

  • Математичне моделювання
  • Інформаційні системи та технології, кібербезпека
  • Комп’ютерні системи та мережі
  • Програмна інженерія та моделювання складних розподілених систем
  • Новітні фізико-технічні та освітні технології
Форма проведення конференції: дистанційна

Для участі в конференції необхідно до 6 грудня 2023 р. направити на електронну адресу оргкомітету заявку, електронну версію відредагованих тез та копію квитанції про оплату.

Заявки на участь у роботі конференції та тези доповідей необхідно надсилати науковому секретарю конференції, старшому викладачу кафедри інформатики та математичного моделювання Семенишин Г.М., на адресу: conffis2023@gmail.com

Адреса оргкомітету:
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
46000, Тернопіль, вул. Руська , 56, кафедра інформатики та математичного моделювання
Голова організаційного комітету
Скоренький Юрій Любомирович — к.ф.- м.н., доцент кафедри фізики
Науковий секретар:
Семенишин Галина Мирославівна, тел. 098 710-59-38
e-mail: conffis2023@gmail.com
25 жовтня 2023 року