І Міжнародна науково-технічна конференція
«Прикладна механіка»
присвячена 80-ти річчю з дня народження професора Ч.В. Пульки

Організатори:

 • Міністерство освіти і науки України
 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 • Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
 • Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
 • Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
 • Національний університет «Львівська політехніка»
 • Національний університет «Запорізька політехніка»
 • Донбаська державна машинобудівна академія
 • Вінницький національний технічний університет
 • Кошицький технічний університет
 • Військово-технічна академія ім. Я. Домбровського (м. Варшава)
 • Маріборський університет
 • Товариство зварників України

Дата проведення: 6 – 7 червня 2024 року.

Секції роботи конференції:

 1. Сучасні технології машинобудування
 2. Нові методи зварювання, наплавлення, напилення
 3. Механіка руйнування матеріалів і конструкцій
 4. Надійність і довговічність механізмів і машин
 5. Покриття, нові технології нанесення
 6. Мехатроніка, робототехніка, дрони
 7. Прикладне матеріалознавство

Заявки на участь в роботі конференції та тези доповідей (обсягом 2-4 стор.) приймаються до 15.05.2024 р на електронну пошту pm.mt.tntu@ukr.net або за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра інжинірингу машинобудівних технологій (МТ), корпус №3, Мариненку Сергію Юрійовичу

Контактна інформація

Адреса оргкомітету
46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Кафедра інжинірингу машинобудівних технологій
Науковий секретар:
Мариненко С.Ю., к.т.н., доц.
е-mail: pm.mt.tntu@ukr.net
контактний тел: 098 23 13131