ІV міжнародна наукова конференція
«Інформаційні технології: теоретичні та прикладні проблеми
ITTAP-2024»

ITTAP-2024 фокусується на теоретичних та практичних (технічних) проблемах останніх досліджень та результатах робіт міжнародних академіків, науковців та практиків, пов'язаних з інтелектуальними інформаційними технологіями, моделюванням сигналів та систем, а також застосуванням інформаційних технологій в медицині. Ця конференція надає можливості для обміну новими ідеями, налагодженням ділових або дослідницьких відносин та пошуком глобальних партнерів для майбутньої співпраці. Ми сподіваємось, що результати воркшопу внесуть значний внесок у розвиток інтелектуальних інформаційних технологій в Україні.

Дата проведення: 23-25 жовтня 2024 року.

Участь та публікація безкоштовні.

Роботи з ITTAP-2024 будуть передані на веб-сайт CEUR-WS.org (ISSN 1613-0073) для публікації в Інтернеті та заплановані для індексації в Scopus & Web of Science

Тематичні напрями роботи конференції:

  • Інтелектуальні інформаційні системи та технології
  • Методи та засоби моделювання інформаційних сигналів та систем
  • Прикладні інформаційні технології в медицині

Офіційні мови конференції: англійська.

Форма проведення конференції: онлайн.

Матеріали необхідно надсилати до 12 серпня науковому секретарю конференції Сіткар Оксані Андріївні на адресу ел. пошти: ittapua@gmail.com

Докладніше: ittap.tntu.edu.ua

Контактна інформація

Адреса оргкомітету
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
46000, Тернопіль, вул. Руська, 56
Голова організаційного комітету:
Баран Ігор Олегович — декан ФІС, к.т.н., доцент
Науковий секретар:
Сіткар Оксана Андріївна,
e-mail: ittapua@gmail.com