Згуровський Михайло Захарович

Згуровський Михайло Захарович

Учений у галузі системного аналізу та інформатики, організатор освіти і науки, академік Національної академії наук України (1995) і Національної академії педагогічних наук України (1995), заслужений діяч науки і техніки України (2000), тричі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1990, 1999, 2005).

Народився 30 січня 1950 р. у м.Скала-Подільській на Тернопільщині. У 1975 р. закінчив факультет систем управління Київського політехнічного інституту. З цим навчальним закладом пов’язана його подальша наукова діяльність: тут він подолав шлях від аспіранта до ректора, яким його обрано в 1992 р. 1979 року Михайло Захарович захистив кандидатську дисертацію на тему «Оптимальне дискретне управління одним класом розподілених процесів нестаціонарного теплообміну», а в 1984 році — докторську дисертацію на тему «Автоматизоване проектування та оптимальне управління нестаціонарними процесами і полями в умовах невизначеності даних». Упродовж 1994–1999 рр. М.З.Згуровський був міністром освіти України. Знаний учений у галузі кібернетики, системного аналізу і теорії прийняття рішень, Михайло Захарович узагальнив базові положення теорії системного аналізу, заклав основи системної математики, запропонував новий підхід до теорії екстремальних задач для нелінійних операторних, диференціально-операторних рівнянь та включень, варіаційних нерівностей. Він виконав аксіоматичне дослідження нелінійних багатозначних відображень, з’ясувавши властивості розв’язувальних операторів систем, що складаються з операторних і диференціально-операторних рівнянь; виявив умови розв’язності і властивості розв’язків екстремальних задач, визначив їх слабкі розширення й необхідні умови оптимальності у формі варіаційних нерівностей; розробив методи регуляризації та обґрунтував апроксимувальні схеми.

Найбільш відомі застосування результатів наукових досліджень М.З.Згуровського належать до галузі математичної геофізики, геоінформатики, соціально-економічних проблем сучасного суспільства. У його науковій школі підготовано 9 докторів і більше, ніж 40 кандидатів наук. Він автор 50 винаходів, автор і співавтор понад 300 наукових праць, 38 монографій і підручників, виданих у Німеччині, Польщі, Японії, Україні та інших країнах світу.

Під науковим керівництвом М.З. Згуровського створено Інститут прикладного системного аналізу Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України, Світовий центр даних «Геоінформатика та сталий розвиток», який спеціалізується в галузі геоінформатики в розрізі глобального моделювання процесів сталого розвитку й оцінювання глобальних загроз для безпеки і якості життя людей.

Учений — член багатьох українських і за рубіжних наукових товариств, наукового комітету світової системи даних (WDS, Париж, Франція), правління Світової мережі знань про освіту та наукові обміни (EDNES, Страсбург, Франція), виконавчої ради Комітету з даних у науках і технологіях (CODATA, Париж, Франція), ради керівників Інституту ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті (Москва, Росія), наглядової ради Українського науково-технологічного центру (УНТЦ, Київ, Україна), Київського математичного товариства, національний представник України в Міжнародній раді науки (ICSU, Париж, Франція), президент мережі університетів країн Чорноморського регіону (BSUN, Констанца, Румунія), Центрально-Східноєвропейського інституту сталого розвитку.

М.З. Згуровський — заслужений діяч науки і техніки України, тричі лауреат Державних премій України в галузі науки і техніки (1990, 1999, 2005 ), премій Національної академії наук України ім.В.Глушкова (1994) та ім.В.Михалевича (2004). За досягнення в галузі науки, освіти та розвитку міжнародного співробітництва учений удостоєний державних нагород України, Італії, Естонії, В’єтнаму, нагород Російської академії наук та Польського наукового товариства. Він головний редактор науково-технічних журналів «Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»» і «Системні дослідження та інформаційні технології, член редколегій низки наукових і науково-технічних часописів: «Журнал обчислювальної та прикладної математики»», «Кибернетика и системний анализ», «Космічна наука і технологія», «Наука та інновації», «Національна безпека: український вимір», «Проблемы управления и информатики», «Управляющие системы и машины».

Джерело інформації: Вісник Національної академії наук України. — 2010. — N 1

В 2010 році за вагомий внесок у розвиток науки та освіти України, організаційну діяльність і плідну співрацю з університетом Згуровському Михайлу Захаровичу присвоєно звання Почесного професора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

12 листопада 2013 року