Пйотр Антоні Кацейко

Пйотр Антоні Кацейко

18 грудня 2014 року рішенням вченої ради звання Почесного доктора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя присвоєно ректору Державного університету «Люблінська Політехніка» професору Пйотру Кацейко. Присвоєння почесного звання Пьотру Коцейко є визнанням його вагомого внеску у розвиток міжнародної співпраці з нашим університетом та успішної реалізації програм подвійних дипломів і академічної мобільності.

Пйотр Антоні Кацейко народився 15 липня 1955 року у м.Любліні (Польща). У Люблінській політехніці працює з 1979 року, із них: у 1979 – 1983 роках — асистент факультету електротехніки, кафедри електроенергетики; у 1983 – 2000 роках — доцент факультету електротехніки, з 2000 року на кафедрі електричних мереж і безпеки; у 2000 – 2011 рр. екстраординарний професор кафедри електротехніки, електричних мереж і забезпечень факультету електротехніки та інформатики; з 2011 р. — професор Люблінської Політехніки. У 2012 р. обраний на посаду ректора Люблінської Політехніки на каденцію 2012 – 2016 р.р.

У 1979 р. захистив магістерську дисертацію «Деякі аспекти розрахунку коротких замикань в електричних енергосистемах з використанням цифрових комп'ютерів», науковий керівник: д.т.н. Єжи Станіслав Зєлінскі. Напрям: електротехніка, за двома спеціальностями: обробка і використання електроенергії та електроенергетика.

У 1982 р. П.Кацейко захистив докторську дисертацію: «Розрахунок умов короткого замикання у великих електроенергетичних системах з точки зору зростання числа з'єднаних один з одним ізольованих струмопроводів повітряних ліній». Дисертація була удостоєна премії міністра NSzWiT III-ого ступеня. Галузь науки: технічні науки. Дисципліна: електротехніка. Наукова спеціальність: електроенергетичні системи.

У 1999 р. захистив габілітаційну дисертацію: «Аналіз електроенергетичної системи з об'єктно-орієнтованої точки зору».

Проф. Кацейко проходив стажування на енергетичних підприємствах Польщі, а також в університетах Великобританії (стажування в університеті м. Глазго та в університеті м. Дарем), Німеччини (в університеті м. Дармштадт) та Росії (стажування в Ленінградській Політехніці).

З 1977 р. проф. Кацейко є членом Товариства інженерів-електриків Польщі (SEP), з 1992 р. — член-кореспондент Наукового товариства м. Люблін, з 1988 р. — член Комітету автоматики Асоціації інженерів-електриків Польщі, з 1997 р. — член програмної ради Інформаційного бюлетеня Люблінської Політехніки, з 2002 р.— керівник програмної ради, з 1989 р. — експерт SEP у сфері електричних мереж, з 1997 р. — член американського товариства «Інститут інженерів з електротехніки та електроніки», з 1994 р. — співорганізатор десяти конференцій «Ринок електроенергії», з 2000 р. — голова вузівської дисциплінарної комісії для викладачів Люблінської Політехніки, з 2002 р. — член Польського товариства теоретичної і прикладної електротехніки, заступник голови Люблінського відділення, з 2003 р. — член секції електроенергетичних систем Комітету польської електротехніки Академії Наук.

Під його керівництвом розроблено дослідницькі проекти, що фінансуються урядом — Дослідження і розробка проекту N R01 0021 06/2009 «Система оптимального управління потужністю вітрових електростанцій, що працюють в умовах обмеженої можливості передачі енергії» (2009 – 2012); Проект № PB 8T10B 025 20, «Ефект розподіленої генерації від умов експлуатації системи електричного живлення» (2001 – 2003); Проект на замовлення Міністерства економіки стосовно національної енергетичної безпеки (2007 – 2009).

Під керівництвом проф. Кацейка розроблено науково-дослідні проекти на замовлення польських електричних компаній: «Аналіз стійкості електроенергетичної системи як елемента довгострокового планування розвитку національної електричної мережі», проект (63 / М.М. / 11) за замовленням Польської електромережевої компанії (PSE) і реалізується у співпраці з Варшавським університетом технологій (2011 – 2012); «Розробка методу та інструментів для оцінки синхронних параметрів перемикання для елементів мережевої системи передачі на основі динамічних сюжетів моделювання», проект 3-етап (47 / М.М. / 10) на замовлення PSE і було реалізовано у співпраці з Варшавським університетом технології (2010 – 2011); «Аналіз застосовності виявлення коливань потужності в живильних бухтах з метою захисту генератора коливань на підстанції 400 кВ Жарновець», проект (25 / М.М. / 11) на замовлення PSE (2011); «Мультитермінальні HVDC системи — аналіз їх розвитку та динаміки», проект (12 / М.М. / 11) на замовлення ABB Ltd компанії (2011); «Оцінка кількості електроенергії, яка може бути отримана з джерел електричної енергії і введена в національну мережу системи передачі» — проект на замовлення PSE було реалізовано у співпраці з Вроцлавським політехнічним інститутом (2010 – 2011); «Оптимізація управління реактивним живленням в Національній системі електропостачання», проект на замовлення польського товариства передачі і розподілу електричної енергії, було реалізовано у співпраці з Вроцлавським політехнічним інститутом (2011 – 2012); «Оцінка потенціалу приєднання до джерел енергії вітру з точки зору балансування коливань в національній системі електропостачання, на замовлення PSE» (2012); «Аналіз підтримки доцільності розширення системи мереж передачі в північній Польщі на основі досвіду підключення вітрових електростанцій в цій області в національну енергетичну мережу передачі, дослідження» (67 / М.М. / 11) на замовлення PSE (2011); «Аналіз підтримки доцільності розширення системи мереж передачі в південній Польщі» на основі досвіду підключення вітрових електростанцій в цій області в національну енергетичну мережу передачі, дослідження (24 / М.М. / 12) на замовлення PSE (2012) та ін.

Проф. Кацейко є автором наукових монографій «Електротехніка та інформатика в сучасних електроенергетичних технологіях» (2010), «Розподілена генерація електроенергетичних систем» (2004), «Короткі замикання в електроенергетичних мережах. Основи обчислень» та значної кількості науковх статей.

За два роки інтенсивного міжнародного співробітництва між Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя та Університетом «Люблінська Політехніка» під керівництвом та за активної підтримки проф. Пьотра Кацейко укладено ряд важливих міжуніверситетських угод та положень про співробітництво, академічну мобільність та організацію програми подвійних дипломів, погоджено навчальні плани шістнадцяти спеціальностей магістрів. На даний час у Люблінській Політехніці навчається за програмою подвійних дипломів 14 студентів. Міжуніверситетське партнерство дозволило здійснити у 2013 – 2014 роках 10 взаємних візитів студентів, викладачів та адміністрацій у загальній кількості понад 40 осіб. У 2014 році започатковано організацію проектів за європейськими програмами Еразмус+ та Горизонт 2020.

Кандидатура професора Пьотра Кацейка рекомендована до присвоєння звання Почесного доктора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя вченими радами факультету інфомаційних систем та факультету економіки і підприємницької діяльності.

9 січня 2015 року